[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 711-720. ] < - > [ 731-740 ]

721-730. Fáy-Fáy

721. Fáy András a gombai jobbágyoknak szóló adománylevele. Pesten, Május 20ikán 1841. 1 f. An. lit.

722. - - bírálata egy "Sajtó szabadság" c. műről. Rosnyón 1831. 5 f. Quart. Hung. 1942.

723. - - emlékkönyvei. 1831-1856. 1-2 k. Quart. Hung. 1938.
V. ö.: Gesztesi Gyula: Fáy András emlékkönyve Nagykőrosön. ITK. XXII. évf., 1912. 430-433. l.

724. - - folyamodványa a nádorhoz a Kölcsey-emlék ügyében. Pest, martius' 19. 1846. 2 f., Bajza J. kezeírása. An. lit.

725. - - gazdasági följegyzései. 45 f., autogr. Fol. Hung. 1067.
ff. 12-13. 1848-49-re vonatkozó naplójegyzetek. [58. o.

726. - - gyűjtőkőnyvecskéje a magyar szinészet javára. 1836. 25 f. Oct. Hung. 448.
V. ö.: Badics: Fáy A. életrajza. Bp. 1890. 301-303. l.

727. - - hagyatékából a Kölcsey-emlékre vonatkozó ... jegyzetek. 1840-44. 72 f. Fol. Hung. 969.

728. - - [Hazafias aforizmák.] 1 f., autogr. An. lit.

729. - - iratgyűjteménye a magyar színészet történelmére vonatkozólag. 1800-1840. 203 f. Fol. Hung. 1963.
Nagyrészt Fáy Andrásnak megküldött jegyzőkönyvi másolatok. Több darab megj. Pukánszkyné: "A Nemzeti Színház százéves története" Bp. 1938. 2. kötetében. (Mo. újabbk. tört. forr.)

730. - -: Jegyzetek. 1830. 91 f. Oct. Hung. 655.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 711-720. ] < - > [ 731-740 ]