[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 721-730. ] < - > [ 741-750 ]

731-740. Fáy-Fáy

731. - - jegyzőkönyvei. 1830-40 körül. 1-4. k. Oct. Hung. 447.

732. - - kézirattöredékei. 4 drb. 7 f. An. lit.
Köztük: [Fáy András?]: Pasquillus diaetae 1825. M. 1 f.

733. - -: Könyvekbőli kijegyzések. 1831-1851. 120 f. Oct. Hung. 656.

734. - -: A magyarhoni életkorbiztosító intézet alapszabályai. 1848. 132 f. Quart. Hung. 1242.

735. - -: A nemzeti szinészet viszontagságai s majdan megalapítása Pesten (1790-1837). 12 f. Quart. Hung. 1576.
Megj.: Magyar Színházi Lap 1860, 46. és 47. sz. - V. ö. Quart. Hung. 1347. (
741. sz.)

736. - -, Pest Vármegye Országgyűlési Követjének 1832/6. Országgyűlési emlék-könyve. 132 f. Oct. Hung. 374.
Az országgyűlési követek s. k. aláírása és lakáscimei.

737. - -: A' Restauratió danlá jó kedvel, mint a' kinek a' Háza ég, és maga benn szorúlt. 1818. Vers. 7 f., más. 1835-ből. An. lit.

738. - -: u. a. 6 f., más. Oct. Hung. 369.
U. a. mint Oct. Hung. 728. f. 73. (
1326. sz.) Megj.: Igazmondó. 1868. 12. sz. 345-346. l.

739. - -: Széchenyi István gróf pestmegyei működései. 22 f., autogr. Quart. Hung. 2426.
Megj.: Bpesti Szle 1862. XV. 88-111. l.

740. - - szerződései. M. és ném. 13 drb. 18 f. An. lit.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 721-730. ] < - > [ 741-750 ]