[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 731-740. ] < - > [ 751-760 ]

741-750. Fáy-Fekete

741. - - vegyes irományai és kézirati jegyzetei. 171 f. Quart. Hung. 1347.
ff. 9-16. A nemzeti színészet viszontagságai s majdan megalapítások Pesten, hiteles adatok nyomán. V. ö. Quart. Hung. 1576. (
735. sz.)

742. Fegyver- és lőszerbeszolgáltatási elismervény. Ném. Buda, 1849. jan. 10. 1 f., nyomt., kéziratos kitöltéssel. An. lit.

743. Fejérváry Caroli Manuscripta Collectionis Miscellaneae. 1-2. k. Fol. Lat. 728.
Hivatalos iratok a magyarországi alapitványokra és gazdasági ügyekre (főleg kereskedelemre) vonatkozólag; megyei felterjesztések. [59. o.

744. Fejérváry Gábor 1) Az 1853-ban (Londonban) rendezett kiállítás látogatóinak névsora. - 2) Műgyűjteményére vonatk. ismertetések (részben Pulszky Ferenc kezétől). Lat., ang., fr. és ném. 1-2. k. Quart. Germ. 947.

745. - - mügyűjteményeire vonatkozó katalógus és leírás-töredékek. Ném., fr. és lat. 64 drb. 54 f. Fol. Germ. 1273.

746. - - pénztárkönyve. (Mellékelve a műgyűjteményére vonatk. üzleti levelek, számlák.) Ném. 1844-1850. 151 f. Fol. Germ. 1272.

747. [- -]: Reise Journal 1829. 114 f., autogr. Oct. Germ. 216.
Eddig tévesen Pulszky Ferenc neve alatt szerepelt. V. ö.: B. Szabó: Naplók. 489. l.

748. - - 1) Üzleti levelek, nyugták, elszámolások. - 2) Birtok- és vagyonügyekre vonatkozó iratok. Ném., m. és lat. Kb. 1824 és 1851 között. 315 drb., részben nyomt. Quart. Germ. 946.

749. Fejes Johan v.: Philosophisch-moralische Schriften. Lat., ném. és szlov. Pest 1802-től. 116 f. Oct. Germ. 24.
ff. 54-70. Fejes Joanes: De Utilitate publicarum Bibliothecarum pro illis, qui harum usum facere non possunt, vel nolunt. Cenz. pld. törl. 1810. - Megj. a Solennia memoriae anniversariae primae natalium bibliothecae ev. publicae Kishontianae ... 1809. c. kiadványban.

750. Fekete Franz: Betrachtungen über verschiedene Gegenstände des Ungarischen Landtages Seiner Königlichen Hoheit dem Erzherzog Joseph Palatin von Ungarn mit tiefster Ehrfurcht gewidmet. A napoleoni háborúk utáni időből. 37 f. Quart. Germ. 122.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 731-740. ] < - > [ 751-760 ]