[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 751-760. ] < - > [ 771-780 ]

761-770. Festivum Melos-Forgách

761. Festivum Melos Serenissimo... Josepho... Palatino... a Juventute Studiosa Regii Gymnasii Solnensis. Vers. 1806. 4 f. Quart. Lat. 705.

762. Festum Carmen Serenissimo Hungariae... Principi... Palatino... Josepho, dum Anno 1805. die vero 5a Augusti feliciter e Marmatia, per Munkáts Unghvarinum ... appulisset, a Prima Humanitatis Scholae Ungvarinensi... consecratum. 4 f. Fol. Lat. 2386.

763. Finanzproject eines Ungenannten für die Österreichische Monarchie. Wien den 21. Februar 1810. 14 f. Fol. Germ. 992.

764. - - u. a., 24 f. Quart. Germ. 73.

765. [Fleischhacker] Fleischaker [Johannes]: Compendium universi juris Hungarici systematicum. 18. sz. vége-19. sz. eleje. 1-3. k. Quart. Lat. 853.

766. Flores Comitiorum Anni 1825-1826. Lat. és m. 15 f. Fol. Lat. 2863.
Jegyzetek, pasquillusok, iratok az 1825-ös országgyűlésről.

767. Fogarasi János szerződése Heckenasttal "A magyar nyelv szelleme" kiadására. Ném. Pest, 1842. dec. 30. 1 f. An. lit.

768. Folia Miscellanea Historica Rerum Hungaricarum. Lat., román, ol. és ang. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 90 f. Fol. Lat. 322.
ff. 43-44. Eder Josephus Carolus: Valachica et Moldavica.
ff. 74-79. The character of the Present Emperor of Germany.

769. Forgách Lajos báró [könyvrendelő lapja.] Ném. 1846. jul. 1. 1 f. An. lit.
A Lajos-csatornára, a német vasúti rendszerre és a Lánchídra vonatk. könyveket hozatja meg. [61. o.

770. Forgách Pauli Tabularium Diplomatum, Privilegiorum, Litterarum, et his affinium Chartarum de Rebus Hungaricis et Transsilvanicis. Lat. és m. 18. sz. 1-3. k. Fol. Lat. 2265.
3. k. ff.151-154. Levél a Hora-lázadásra vonatkozólag. 27 novembris 1784.
ff. 154-160. Erdély orszagi Tumultuans Parasztokrul valo Tudositas. 21a novembris 1784.
ff. 160-78. De Tumultu Valachico Species Facti. 24. Decembris 1784.
ff. 178-193. A Hora-lázadásra vonatkozó hivatalos iratok.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 751-760. ] < - > [ 771-780 ]