[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 761-770. ] < - > [ 781-790 ]

771-780. Forgács-Frankenburg

771. Forgács József szécsényi birtokára vonatkozó iratok, számadások az 1814. esztendőből. M., ném. és lat. 99 drb. Oct. Germ. 291.

772. Formularia Litterarum Testimonialium, Repraesentationum et Correspondentiarum pro usu quotidiano. Lat. és m. 19. sz. első fele. 110 f. Fol. Lat. 3453.
Formuláskönyv, 1810-1832 közt kiadott hivatalos iratok másolataiból.

773. Följegyzések az 1849-1850. évekből. Ném. 2 f., töredék. An. lit.
Rövid napló-jegyzetek politikai és családi eseményekről.

774. Följegyzések ismeretlen egyéntől 1849 augusztus havából. 16 f., Hampel József másolata. Fol. Hung. 1699.

775. Förderer Bertholdi Collectanea MSS. in IV. Sectiones divisa, et Sermones tam Scholiasticos quam Festivales, et Occasionales complectentia ab 1750-1815. Ném. sztl. Quart. Germ. 313.
Részben cenz. pld.
A IV. részben: naplószerü feljegyzések, jegyzetek, iskolai dolgozatok, köztük néhány m. is, az 1790-1811. évekből.

776. Fragmenta Pasquilorum Annis 1784-1790. compositorum. Lat. és m. 19. sz. eleje. 6 f. Quart. Lat. 1991.

777. Fragmenta Statum Publicum et Historiam Transsilvaniae concernentia. Lat. és m. 18. sz. 224 f. Fol. Lat. 1136.
ff. 217-224. Libellus Supplex quem Valachi ... Leopoldo II. porrexerunt 1791. - Megj. Eder megjegyzéseivel: Supplex Libellus... Claudiopoli 1791.

778. Francsics Károly naplója. 1804-1870. 1-5. k. Quart. Hung. 1550.

779. Frankenburg Adolf szerződése az Életképek ügyében Batthyány Kázmér, Kossuth Lajos, Ráday Gedeon, Pulszky Ferenc és Teleki Lászlóval. Pesten, szeptember 10-én 1846. 2 f. An. lit.
Megj.: Frankenburg A.: Emlékiratok. Pest 1867. III. k. 197-203. l. V. ö.: Goriupp A.: Az Életképek szerkesztőváltozása 1847-ben. M. Kszle 1930. 284-285. l., és Lesi V.: A Frankenburg-féle Életképek. Debrecen 1941. 21. l. (M. irod. dolg.)

780. Frankenburg Adolfra vonatkozó iratok. 5 drb. 6 f. An. lit.
Köztük: "Jegyzetek életembül". 1812-től kb. 1850-ig. 1 f. - V. ö.: Frankenburg A.: Bécsi élményeim. I-II. k. Sopron 1880, 2. kiad. Bp. 1883.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 761-770. ] < - > [ 781-790 ]