[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 771-780. ] < - > [ 791-800 ]

781-790. Frankl-Gambs

781. Frankl August Ludwig: Der Henker von Arad. Vers. 2 f., sk. aláírással. An. lit.
1868-ban az aradi hóhér felakasztotta magát a szegényházban. Ebből az alkalomból készült a költemény. [62. o.

782. Freiligrath Ferdinand: Ungarn. Versrészlet. 1 f. An. lit.
Az Ungarn (Sylvester 1848.) c. vers egyik szakasza. Megj.: Freiligrath F.: Neue politische und sociale Gedichte. 2. Heft. Düsseldorf 1851. 19. l. - Eml. és hasonmását közli Esztegár L.: Újkori kéziratok c. cikkében, A M. Nemzeti Múzeum múltja és jelene c. kiadvány (Bp. 1902.) 47. lapján.

783. Freudenlied bey der Huldigung Franz des Ersten König v. Ungarn und Böhmen etc. als Erzherzog von Oesterreich. Wien 1792. Utána: Ganze Beschreibung des Ceremoniels bey diesem freudenvoilen Feste. 10 f. Quart. Germ. 598.
Cenz. pld. törl.

784. Friebeisz István: A magyar gyermekbarát. Olvasókönyv kisdedek használatára. Készitette - -. Pest 1847. 73 f. Quart. Hung. 1200.
Cenz. pld.

785. Funiculus Resolutionum Normalium in Puncto comprobandae Nobilitatis 1725-1793 editarum. 19 f. Fol. Lat. 466.

Funiculus triplex dissolutus... Ld.: Nagy Ferenc: Funiculus...

786. Gaál Gyula, Dálnoki: Görgei és a világosvári gyásznapok. Dráma. 1861. 41 f. Quart. Hung. 1634.

787. Gajzágó Salamon: Naplója azon értekezletnek, melyet a magyar és székely országgyűlési követek tartottak az 1863-i szebeni országgyűlés előtt. - - feljegyzése. 3 f., más. Fol. Hung. 1430.

788. Gamauf [Teofil] Gottlieb: Ausführliche Geschichte der evang. Kirche in Oedenburg. 1-4. Theil. 1818-tól kb. 1840-ig. 1-8. k. Quart. Germ. 414.
A kézirat 7. és 8. kötete az 1781 és 1817 közötti idők történetét tárgyalja. - Kéziratunknak megfelelő (?), a soproni ev. egyházközség tulajdonában lévő kéziratról szól Hamar Gy.: Gamauf Teofil feljegyzései Kiss Jánosról. Sopron 1941. 292. és 297-298. l. (A Soproni Szemle kiadv. 130. sz.)

789. - -: Denkwürdige Begebenheiten der Stadt Ödenburg mit vorzüglicher Rücksicht auf die Evangelischen Kirchen- und Schul-Angelegenheiten. Gesammelt von - - Ev. Pred. in Oedenburg. Kb. 1838-ig terj. 1-21. k. Quart. Germ. 285.

790. Gambs Vendelinus: Serenissimo... Josepho... Palatino Urbem Cremniczium die 14a Calend. Septembris 1822. invisere dignanti. Vers. 3 f. Quart. Lat. 706.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 771-780. ] < - > [ 791-800 ]