[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 781-790. ] < - > [ 801-810 ]

791-800. Garampiana Collectio-Gaszner

791. Garampiana Collectio litterarum ad Josephum Koller Canonicum Quinqueecclesiensem exaratarum Annis 1772-1798. Ol. és lat. 1-6. k. Quart. Ital. 33.
V. ö.: Zambra L.: 1 manoscritti italiani nella Bibl. Széchényi del Museo Nazionale di Bp. 7. l. (Klny. a Bibliofilia-ból. 1933.)

792. Garamtáji Béla: Purgatorium vagy is a Restauratio előtti gondolattyai egy Cortesnek. 1845, augustus. 12 f. Oct. Hung. 989. [63. o.

793. [Garasanin] Garaschanin Ilija: Die Politik Serbiens. 1844. 8 f., más. Fol. Germ. 1245.
Az emlékirat szövegét közli szerb nyelven és m. forditásban Thim J.: A magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés története. II. k. Bp. 1930. 1-26. l. (Mo. újabbk. tört. forr.)

794. Garay János Petőfi Sándorhoz. Levél. Pest, dec. 17én. 1848. 2 f., autogr. P. E. 35.
Megj.: Havas VI. k. 212-215. l.

795. - - u. a. Pest, dec. 25én. 1848. 2 f., autogr. P. E. 22.
Megj.: U. o. 216-218. l.

796. Garibaldi Giuseppe felhívása az olasz nőkhöz. Ol. 2 f. + 1 f. csonka ujságkiv., ném. Pulszky-an.

797. - - fölhivása az angol és olasz hölgyekhez. Ang. 2 drb. 6 f. Pulszkyné írása. Pulszky-an.

798. Garnett Thomas: Anweisung zur Urbarmachung der Moore und Sümpfe. Auszug, geschrieben durch Baron Coloman Prónay. 3 f. Fol. Germ. 991.
Megj. magyarul Prónay Kálmán: Garnett Tamásnak Útmutatása a sárrétek és posványok haszonvehetővé tételére címen, Tud. gyűjt. 1826. VIII.

799. Gáspáry Ferenc némelly költeményei. 1822-23. 22 f. Oct. Hung. 270.
Cenz. pld. ff. 7-1 1. "Nemzeti Nyelvünkhez". Vers. Megj.: Koszorú.1823. 137-143. l.

800. Gaszner Laurentius: Ratiocinia, Super Fluviis et Stagnis Nocivis ex Observationibus Multorum Annorum deducta. 1809. 45 f. Fol. Lat. 785.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 781-790. ] < - > [ 801-810 ]