[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 801-810. ] < - > [ 821-830 ]

811-820. Gesandten- und Konsularberichte-Gózon

811. Gesandten- und Konsularberichte Bosnien und Serbien betreffend. 1808-1815. 552 f., más., Thallóczy Lajos gyűjteménye. Fol. Germ. 1239.

812. Geschichte der Actien Societät der K: K: priv: Gacser Wollenzeug, und Fein Tuch Fabrique. Pest 1813. 86 f. Fol. Germ. 320.

813. Geschichte der hung[arischen] Landtäge von den Jahren 1790, 1791, 1796, 1802, 1805, 1807 et 1808. 32 f. Fol. Germ. 196.

814. Geschichtliche Darstellung des Rechtlichen Bewandnisses der Gräflich-Pálffy'schen Gütter. 19. sz. eleje. 13 f. Quart. Germ. 865.

815. Girtanner Christophorus: Discussio Quaestionis illius: an Jus Belli, et Pacis per Nationem Regi conferri expediat? prout in Congressu Nationali Gallicano agitata est, ex Relationibus Historicis Christophori Girtanner Libro Tertio desumpta, et in Latinum versa. Pesthini 1792. 8 f. Fol. Lat. 467.
Német eredetije: Girtanner Chr.: Historische Nachrichten und politische Betrachtungen über die französische Revolution. III. Berlin 1792. 343-388. l. [65. o.

816. Glückswerth Michael: Authentische Darstellung meines fünfzigjährigen Wirkens, und meiner gesammelten Verdienste. Pesth, den 30. Sept. 1839. 6 f. Fol. Germ. 1085.
Cenz. pld.

816/a. Gobóczy Károly Jókai Mórhoz. Levél. Darvas Martius 28án 1856. 2 f., autogr. P. E. 153.
Petőfi eltűnésére vonatkozó adatokat közöl.

817. Gorove István szerződése Heckenasttal "Útleírás"-a kiadására. Ném. Pest, 1843. márc. 26. 1 f. An. lit.
Az útleirás megj.: Nyugat. Utazás külföldön címen, 1-2. k. Pest 1844.

818. Gouzien Armand: "L' enthousiasme ici...". Vers Pulszky Ferencre. 1 f., autogr. Pulszky-an.
V. ö.: Gouzien, franczia vendég Budapesten. Magyarorsz. és a Nagyvilág. 1879. 34. sz.

819. Gózon Imre: Emlékeim 1848 és 1849 évekből. Leírta ugy miként vele és körülte történtek - -. 1868. 14 f. Quart. Hung. 1117.
Mátray Gábornak ajánlva. - Megjelenik Tolnai Gábornak a centenáris bizottság megbízásából készülő sajtó alatt lévő kiadványában.

820. - -: Napló-jegyzetek 1848-1874. Csonka. 20 f. Quart. Hung. 2038.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 801-810. ] < - > [ 821-830 ]