[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 811-820. ] < - > [ 831-840 ]

821-830. Gózony-Görgey

821. Gózony Dániel: Tekéntetes Nemes Esztergomi megye Részeről folyó Évi Nyár elő 3dik napján tartatott Köz Gyülés igaz leirata. 1840. 6 f. Quart. Hung. 1159.
Cenz. nem eng.

822. - -: Uj világ. [1840.] 28 f. Quart. Hung. 1156.
Cenz. pld.

823. Gömör és Kis-Hont vármegye körtevele és Cházár András Felterjesztése Gömör és Kis-Hont vármegyéhez a magyar nyelvnek tökélletesebbittetése iránt. Pelsücz 1806. 10 f. Fol. Hung. 1013.
Cenz. pld.

824. Gömör vármegyei követek tudósitása az 1790/91-ki országgyülésről a megye közgyűlésén. 18 f. Quart. Hung. 728.

825. Gömöry Anton: Tagebuch des - -. 1828-1866. 1-5. k. Oct. Germ. 196.
Eml.: B. Szabó: Naplók. 411. l.

826. Gömöry Johann v.: Fortificatorisches Vademecum des Obristen - -. 19. sz. első fele. 87 f. Oct. Germ. 215.

827. - -: Verschiedene Notizen des Obersten - ->827, - -: Verschiedene Notizen des Obersten - -. 1806-1845. 106 f. Oct. Germ. 214.
Kiadási jegyzék, statisztikák, receptek, gazd. tudnivalók; feljegyzések az 1838-i pesti árvízről.

828. Gömöry Julia, geb. Hennersdorf: Tagebücher 1805-1824. 14 f., töredék, irta 1859-ben. Fol. Germ. 1177.
Eml.: B. Szabó: Naplók 411. l.

829. Görgey Artur ellen irányuló vers-sorozat. 1) A bakony erdejéből átvonult Hadsereg Bucsu dala. 1850. ápr. 27. - 2) Sirasd, magyar, sirasd... - 3) Hiador [Jámbor Pál]: Háromszáz évig várt rád... - 4) Az Osztrák közé sorozott Magyar Honvéd. 4 f. An. lit. [66. o.

830. - - [Artur] in Klagenfurt. 1 f. An. lit.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 811-820. ] < - > [ 831-840 ]