[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 831-840. ] < - > [ 851-860 ]

841-850. Gustermann-Gyulai

841. Gustermann Anton Wilhelm's [auto] biographische Skizze.1811-ig terj. 1 f. Quart. Germ. 444.

842. Guyon Richard emlékiratai. Függelékül: özv. Guyon Richárdné kiegészitő jegyzetei. Ném. és ang. 120 f. Quart. Germ. 985.

843. Győrffy Iván vegyes iratainak gyűjteménye. 27 f. Fol. Hung. 1222.
ff. 11-12. Felső Fejér megye felterjesztése az uralkodóhoz az 1861-ben tartott megyegyűlésről, melyben Erdélynek Magyarországtól való elválasztása ellen tiltakozik.

844. Gyulai Pál elnöki és emlékbeszédei. 23 f. Quart. Hung. 1989.
ff. 16-20. Pálffy Albertről. Megj.: Akad. Ért. 1899. 322-324. l. - A kézirat eltér a kiadott szövegtől és lapjainak bekötési sorrendje hibás.

845. - -: Három beteg. 1850. 28 f, autogr. Quart. Hung. 1990.
Megj.: Magyar Emléklapok 1848/49-ből, Pest 1850. 321-350. l.

846. - -: Romhányi negyedik énekéből. [Részlet a verses elbeszélésből.] 5 f., autogr. An. lit.
Megj.: Gyulai P. költeményei. 6. kiad. II. k. Bp. 1904. 120-129. l. - Ugyanannak első 6 sora megvan a Gyulai P. verstöredékei c. palliumban is, An. lit. (
850. sz.)

847. - - Szendrey Ignáchoz. Levél. Kolozsvár febr. 15. 1859. 1 f., autogr. P. E. 168.

848. - - Szendrey Juliához. Levél. Pest, febr. 9. 1858., Kolozsvár máj. 24. 1861., Kolozsvár ápril. 27. 1862., 2 drb. kelet nélkül. - 5 drb. 10 f., autogr. P. E. 169.

849. - - tanulmányai. 110 f. Quart. Hung. 1986.
ff. 21-29. Gyulai P.: "Kossuth levele Deák halálakor". - Megj.: Gyulai P.: Emlékbeszédek. 1902. II. k. 21-41. l.

850. - - verstöredékei. 2 drb. 3 f., autogr. An. lit.
Köztük: Romhányi Negyedik énekéből. 1 f. [A 4. versszak első 6 sora.] - Megj. Gyulai P. költeményei. 6. kiadás. II. k. Bp. 1904. 120. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 831-840. ] < - > [ 851-860 ]