[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 841-850. ] < - > [ 861-870 ]

851-860. Gyurikovits-Hajnóczy

Gyulai Pálné ld. Szendrey Mária.

851. Gyurikovits [György] Georgius: Idea adornandae completae Collectionis Diariorum et Actorum Diaetalium I. Regni Hungariae. Posonii, die 1a Maji 1836. 7 f. Fol. Lat. 3835.

852. - -: Notitia historico-geographica comitatus Arvensis ... Posonii anno 1805. auctum et emendatum Anno 1813. 180 f. Fol. Lat. 3220.

853. - -: Vélemény a szláv-magyar Szótárról, mellyet a magyar Academia kiadni szándékozik. Pos. 19. Oct. 1846. 2 drb. 3 f. An. lit.
A szótár készitője Jantsovits István; megj.: Uj m.-szláv és szláv-m. szótár címen, Szarvas 1848.

854. gyűjtemény. 1843. 316 f. Oct. Hung. 779.
Versek és prózai reflexiók, kijegyzések 19. sz. elejei írókból.

855. A "Gyülde" alapszabályai. 1845-48. 89 f. Fol. Hung. 1217.

856. Haan Lajos naplója 1818-1883. 94 f. Quart. Hung. 1952.
V. ö. Zsilinszky M. akad. emlékbeszédét Haan L.-ról. Bp. 1893. [68. o.

857. Hajdúvárosok folyamodványa az országgyűléshez, a vármegyék követei után ülhetési jog ügyében. Budán 1792, máj. 19. 3 f. Fol. Hung. 761.

858. Hajnóczy [József] Josephi Collectanea Juris Publici Hungarici. 18. sz. 41 f., autogr. Fol. Lat. 494.
Vegyes jogi feljegyzések, kivonatok.
ff. 20-22. Batthyány Alajos insurrectiora vonatkozó beszéde Nyitra megye közgyűléséből.
ff. 24-27. Constitutio Senatus Regalis sub Primo Hungarorum Rege fundati ex diversis autoribus in unum corpus compilata.

859. - - levelezése. M., ném. és lat. 18. sz. 278 f. Quart. Germ. 810.

860. - - levelezése. M., ném. és lat. 18. sz. 47 drb. Quart. Germ. 815.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 841-850. ] < - > [ 861-870 ]