[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 851-860. ] < - > [ 871-880 ]

861-870. Hajnóczy-Hampel

861. - -: Nota de Religione ad sensum Legis reducta. 18. sz. 12 f., autogr. Quart. Lat. 1162.

862. - -: Residua scripta. Lat. és ném. 18. sz. 1-8. k., autogr. Fol. Lat. 3635.
4. k. ff. 75-112. Ratio proponendarum in Comitiis Hungariae legum. (U. a. mint Fol. Lat. 647. ff. 260-276.
33. sz.)
4. k. ff. 113-144. Propositiones Deputationi fine elaborandae Ablegatis Inclyti Comitatus - ad Comitia mittendis Instructionis exhibendae. (U. a. mint Fol. Lat. 647. ff. 238-259. 33. sz.)
A Propositiones ... c. kéziratot említi Gárdonyi Albert: A magyar jakobinusok története 27. l. (A magyar jakobinusok emlékezete, Bp. 1919. c. elkobzott kötetben.) A Ratio ... c. kéziratot ismerteti u. o. 28-30. l.

863. - - - Őz Paulus - Szolártsik Alexander: Varia et diversa (manuscriptorum, actorum publicorum et ecclesiasticorum, litterarum notationum, fragmentorum etc. collectio) ex manuscriptis residuis ... Lat., m. és ném. 18. sz. 188 f. Fol. Lat. 3675.
Nagyrészt az 1790-91-es országgyűlésre vonatkozó tervezetek, felterjesztések, a királyi tábla irományai.

864. Halbertsma Eeltje: Batthyany's Dead. Vers friz ny., prózai ném. ford. mell. Grouw, 1849. nov. 2. 2 f., gép. más. An. lit.

865. Haliczky [Andreas]: Ode auf die feyerliche Ankunft Seiner Königl. Hoheit des Erzherzogs v. Oesterreich Joseph Anton als Höchstdieselben die hohe Würde des Statthalters von Ungarn antraten, von - -. Ofen 1795. 4 f. Quart. Germ. 576.
Cenz. pld. törl. - Megj.: Pest 1795.

866. Haliczky Antal: A magyar földmivelők felszabadulásokrul. 1832. 3 f. Fol. Hung. 60.

867. - -: Scripta miscellanea. Lat., m., ném. és ang. 19. sz. 1830-ig. 265 f. Quart. Lat. 1650.

868. Haller Francz: Reise Journal durch Ungarn, Oestereich, Bayern, Würtenberg, Baden, mittel- und nordlichen [!] Frankreich, England, Milano, Fürstenthum Wallis, südlichen Frankreich, Savoyen, Piemont, Schweitz, Lombardie, Krain, Steyermark von 12 März 1833 bis 12 November des - - mit seiner Gemalin. 112 f. Quart. Germ. 734.

869. Hammerschmidt Antonius: Opinio super vero, et genuino sensu Piseti. Ném. Albae-Carolinae 1794. 6 f. Fol. Germ. 481.

870. Hampel József: Különféle jegyzetek. 242 f. Quart. Hung. 2489.
ff. 1-39. Magyarország története 1790-1867, Toldy Ferenc előadásai nyomán jegyezte Hampel József. (1790-1848.) [69. o.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 851-860. ] < - > [ 871-880 ]