[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 861-870. ] < - > [ 881-890 ]

871-880. Hampel-Haynald

871. - - és Hampel Józsefné Pulszky Polyxena vegyes feljegyzései. M., ném., fr. és ang. 19. sz. második fele, sztl. Quart. Germ. 930.
Köztük olvasmányok kivonatai és levélfogalmazványok a 60-as évekből.

872. Hannulik Joannes Chrysostomus: Laetitiam Populi Hungarici In Adventu ... Josephi Locumtenentis Regii Descripsit - - ... Die 21a Septembris 1795. Budae. 2 f. Oct. Lat. 278.
Cenz. pld. - Megj. Pest 1795.

873. - -: Ode de ... Palatino Alexandro Leopoldo et ... Josepho e Comitibus de Batthyan Primate Regni Hungariae Grammatophylacii Instituti Historico-Diplomatici Quod indefesso conatu Martini Georgii Kovachich Budae XVII. Kal. Dec. Anno 1793. ... apertum est Maecenatibus Munificentissimis. 5 f. Oct. Lat. 274.
Cenz. pld. - Megj.: Pest 1794.

874. Harro-Harring Paul: Notices biographiques. 2 f. An. lit.
Harro-Harring
friz szabadságharcos 1848 októberében Magyarországra készült, de nem tudott átjutni Németországon.

875. Hatvani István öröme Gr. Széchényi Ferenc Bibliothekájának e Hazának tett felajánlásán. Vers. 1802. 1 f. Fol. Hung. 365.
Megj.: 1802.

876. Havasföldy: Figyelmeztetés a nemzeti theatrumra. 1820 körüi. 4 f. Quart. Hung. 936.

877. Havi lap. Kéziratos ujság. Pest 1843. 12 f. Quart. Hung. 2351.

878. Haynald [Lajos] Ludovicum cardinalem ... spectantia acta. Lat., m. és ném. 1824-1860., sztl. részben nyomt. Fol. Lat. 3952.

879. - - u. a. 1860-1864., sztl. Fol. Lat. 3954.

880. - - u. a. 1862., sztl. Fol. Lat. 3956.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 861-870. ] < - > [ 881-890 ]