[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 871-880. ] < - > [ 891-900 ]

881-890. Haynald-Henfner

881. - - u. a. 1860-1867., 1879., sztl. Fol. Lat. 3953.

882. - - Eötvös Józsefhez intézett emlékirata a károlyfehérvári gyülésen (1861 okt. 3-án), az erdélyi unió kérdésében kifejtett álláspontjáról. Ném. Bécs 1861. nov. 24. 7 f. An. lit.
Ism. és idézi: Vázlatok Haynald Lajos bibornok, érsek életéből. 1816-1889. Szerk. Kőhalmi Klimstein József. Pozsony-Bp. é. n. 69-73. l. (Magyar Sion őrei II. k.) - V. ö. Eckhart F.: Egy nagy m. főpap életéből. Bécsi M. Tört. Int. Évk. 1932. évf. 277 sk. l.

883. Haynau [Julius Jakob]. Ein Heldengedicht. 19. sz. 6 f. Quart. Germ. 798.
A bresciai hiéna szerepe a szabadságharcban és Világos után; az angliai népitélet: ".... ein Tröpfchen Balsam auf so manche Wunde."

Hazánk anyagi érdekeiről ld. Lónyay Menyhért.

884. Hazay Victor Gyulai Ferencről. 1866. 2 f. An. lit.
Kivonat a Korunk 1866. évf. 147. számának tárcájábói.

885. Heineccius Johann Gottlieb: Nemzetek Törvényének Rövid Fundamentoma. Magyarra fordította Babotsay István Álmosdon 1829-ben. 76 f. Oct. Hung. 665. [70. o.

886. Helischer Josephus: Descriptio Comitatus Strigoniensis. Lat. és m. 1828. 33 f. Fol. Lat. 3324.

887. Heller Isidor's Tagebuch. (Berichte aus Constantinopel). l. Jänner 1854-8. Februar 1855. 106. f., más., Thallóczy Lajos gyűjteménye. Fol. Germ. 1241.

888. Helvetius Claudius Hadrianus: A Természeti Rendszer (systema) Igaz Értelme. Csik-Keresztur 1816. 70 f. Oct. Hung. 20.

889. Henfner János: Magyar Ország statisztikája. 1845. 38 f. Quart. Hung. 1529.

890. - -: Oeconomia Politica alias Nationalis iuxta Praelectiones Joannis Henfner Professoris mei. Zagrabiae. 1833. 91 f. Oct. Lat. 510.
Csak Caput 2um-ot tartalmazza.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 871-880. ] < - > [ 891-900 ]