[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 881-890. ] < - > [ 901-910 ]

891-900. Hennersdorf-Heti szemle.

891. Hennersdorf Adalbert v.: Notizen des Majors - -. 1799-1838. 12 f. Oct. Germ. 211.

892. Henszlmann Imre drámái és egyéb irodalmi kisérletei. M. és ném. 1 convolutum. Fol. Germ. 1309.
Nyomtatásban megjelent és kiadatlan munkáinak töredékei.

893. [- -]: Die Ratten des sinkenden Schiffes eine klaegliche Komoedie [ungrisches Lustspiel törölve]. 16 f. Oct. Germ. 174.
Cenz. pld. törl. 1840. - A nyelvkérdésről, nacionalista szellemben.

894. - -: Stephanus. Eine Tragödie. 138 f. Fol. Germ. 1308.

895. Herman Ottó: A Kossuth-könyvtár ügye. (Benne Kossuth levelének másolata Herman Ottóhoz.) 1894. 20 f. Fol. Hung. 1583.

896. Hermann Georg Michael Gottlieb v.: Domestical Verfassung der Stadt Cronstadt in Siebenbürgen. 1795. 68 f. Quart. Germ. 172.

897. Hetényi János: Erdélynek remélhető anyagi kifejlése a földbirtoki viszonyok czélszeresb rendezése által. Pályafeleletül a gr. Teleki Domokos ő méltósága által, jelen 1844-ki évben föltett jutalom kérdésre. 1846. 104 f. Quart. Hung. 1268.
Cenz. pld. törl. - Megj.: Kolozsvár 1847.

898. - - u. a. 1844. 91 f. Quart. Hung. 1267.
Cenz. pld. (más kéz írása. Az előző kéziratban törölt részek itt pirossal alá vannak húzva.)

899. Hetényi János: A Haza temploma. Alaprajzolva - - által. 1837. 94 f. Quart. Hung. 1264.

900. Heti szemle. Tudományos és szépirodalmi tekintetben. Kiadja az Egyetemi magyar társulat. Kéziratos heti ujság. Szerk: Zalay Imre, Mészáros Pétur, Funták Sándor, később Ábrahámfy. Első évi folyamat, 1844, Télutó, tavaszutó havakban, 1-16. sz. márc. 8.-jun. 23. 1844. 68 f. Fol. Hung. 9.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 881-890. ] < - > [ 901-910 ]