[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 901-910. ] < - > [ 921-930 ]

911-920. Holmi,-Horvát

911. Holmi, vagyis külömbb külömbb féle foglalatú és matériájú gyűjtemény. Öszve szedte és leirta Kecskeméthi Dávid. M. és lat. Czegléd, Pest, Kecskemét 1826-1830. 1-6. köt. Oct. Hung. 53.

912. Homagium Serenissimo Caesareo Regio Haereditario Principi, ... Josepho, Hungariae Palatino Die 5ta Mensis Augusti 1805. R. Camerale Oppidum Ungvár ... invisenti ... delatum. Vers. 3 f. Fol. Lat. 2385.

913. Homokay Pál: 1) Öröm-ünnep a pozsoni evang. Lyceum könyvtárában. 2) Megczáfolás. 1827, 1829. 17 f. Oct. Hung. 285.
A 2) kézirat cenz. pld. "non admittitur" záradékkal s Dohovits B.-nak a Tud. gyűjt. 1829. évi 9. kötetében megj. cikkére vonatkozik.

914. A Hon iratai. 1862-1880. 21 drb., Jókai Mór gyűjteménye. Jókai-an.
Köztük: Kovács Ferencz: A' három román vezér. Gyulafehérvár 1870. oct. 9. 4 f. [Adatok az 1848-49-i román támadást vezető 3 főnökről, kiegészítésül a Hon 1870. évf. 237. és 238. számában megj. cikkekhez. Jókai ceruzajegyzetével (f. 1): "Nagyon érdekes. Privát használatra."] [72. o.

915. Honi Pusztáink benépesitésének szüksége és módja. 1846. 132 f. Quart. Hung. 2849.

916. Horn Anton: Aus dem ungarischen Freiheitskriege. 19. sz. vége. 42 f. Fol. Germ. 1194.

917. - -: Vor vierzig Jahren. 19. sz. vége. 363 f. Fol. Germ. 1192.
Horn A. visszaemlékezései 1852-től 1890-ig.

918. Hornig [Imre] Heinrich v.: Tage Buch des - - vom 18-ten May biss 16-ten July 1809. 9 f. An. lit.

919. Horovitz Fülöp számára írt ajánlások könyvesboltja megnyitásakor. 1847-1848. 16 drb. 27 f. An. lit.

920. Horvát [István] Stephan: Auszüge aus der Allg. Literatur-Zeitung 1810 über Mimik und die ungarische Geschäftssprache. 8 f. Quart. Germ. 650.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 901-910. ] < - > [ 921-930 ]