[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 911-920. ] < - > [ 931-940 ]

921-930. Horvát-Horváth

921. - - : Die Bedeutung der Namen Ungarus und Magyar nach der Erklärung des Herrn Alexander Csizmazia von Somogy. 2 f. Fol. Germ. 1007.

922. - -: Die Bedeutung des Namens Magyar (Magyare) nach Gregor Dankovszky's Erklärung. 3 f. Fol. Germ. 1006.

923. - - észrevételei a magyar tudós társaság terve iránt. 2 f. Fol. Hung. 765.

924. - -: Horvát országról, mint hóditás által szereztetett magyar tartományról. Pest 1843. 44 f. Fol. Hung. 752.

925. - -: Libri sine Auctoris nomine, cum vel absque anno et loco impressionis opposito Hungariam concernentes. [Belső cím]: Névtelen Irók Magyar országban. Pesten 1831. 1-2. k. Quart. Lat. 1328.

926. - -: Opera Miscellanea de Lingua Hungarica. Pestini 1830. 1-4. k. Quart. Lat. 1299.
A magyar nyelvre vonatkozó tudományos és politikai művek bibliográfiája.

927. - - Stephani Collectio Diplomatum manu aliena copiatorum. 12-19. sz.-i iratok másolatai a 19. sz. elejéről. 1-10. k. Fol. Lat. 2894.

928. Horvath Ádám, Pálóczi: Öröm Somogyban. Vers. 4a Julii 1798. 1 f. An. lit.
Gr. Széchényi Ferencné Festetics Julianna grófnéhoz, mint "a megye anyjához". - Eml.: Hegyi F.: Pálóczi Horváth Á. Debrecen 1939. 99. l. (M. irod. dolg.)

929. - -: Pályafeleletei a magyar nyelv ügyében. 1818. 31 f. Quart. Hung. 20.
V. ö.: Székely Károly: Pálóczi Horváth Á. nézetei a nyelvművelésről. Pécs 1929.

929/a. Horvát Árpád levele fiaihoz. Pest, 1868ki sept. 7., Pest, 1868 sept. 10. 2 drb. 3 f., autogr. P. E. 141.
Értesítés feleségének Szendrey Júliának haláláról és temetéséről. Megj.: Mikes L. és Dernői Kocsis L.: Szendrey J. ismeretlen naplója. Bp. 1930. 192. és 197-198. l. (A második levél kivonatosan közölve.)

Horváth Árpádné ld. Szendrey Júlia. [73. o.

930. Horváth Elek beszéde a Zichy grófnőknek adott védegyleti fáklyászene alkalmából [1843?] 1 f., 1 mell. An. lit.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 911-920. ] < - > [ 931-940 ]