[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 921-930. ] < - > [ 941-950 ]

931-940. Horváth-Horváth

931. Horváth Ferenc pátkai lelkészt illető irományok. 19. sz. 11 f. Fol. Hung. 741.
ff. 4-9. Latin nyelvű irat a századforduló vallási és erkölcsi viszonyairól.

932. Horváth György színész emlékirataiból. 1845-től kb. 1882-ig. 29 f. An. lit.
V. ö.: A magyar színészet viszonyai ezelőtt félszázaddal. (1832.) Horváth Gy. agg színész elbeszélése után közli Egervári P. Ödön. Vas. Ujság 1881 (5 közlemény) és 1882 (4 közlemény).

933. Horváth János, Takácsi: Vegyes tárgyú kéziratai. 1824. 21 f. Quart. Hung. 921.
ff. 20-21.: Egy (nevelést tárgyazó) szó a parasztság aesthetikai érzése fel-indításáról.

934. Horváth Joseph: 1) Précis historique de l'illustre maison de Károlyi en Hongrie ... jusqu'á l'an MDCCCIII. Clausenbourg 1810. - 2) Précis d'un plan d'éducation rédigé en MDCCCIII-MDCCCIV par le P[ère] I[oseph] H[orváth] gouverneur des ieunes comtes de Károlyi à Vienne. 69 f. Fol. Gall. 6.
V. ö.: Wertheimer E.: Ausztria és Magyarország a XIX. sz. első tizedében. 1. k. Bp. 1884. 141. l.

935. Horváth Károly: Értekezés a hús árának szabályozásáról. 19. sz. Fol. Hung. 739.

936. Horváth Mihály: Egy pár szó a Budapesti Hiradó 319. és 320-dik számában közölt bírálatra. 1846. 6 f. Quart. Hung. 1328.
V. ö.: Márki S.: Horváth M. életrajza, 72-73. l.

937. - - elegyes történelmi jegyzetei. 19. sz. 376 f. Quart. Hung. 1329.

938. - - emléksorai Fáy András albumába. 1 f., autogr. An. lit.
"Alkotmány és jog 's miveltség bajnoka lettél...."

939. - - gyászbeszéde, melyet 1850 oct. 7-én Montmorencyben tartott az 1849 okt. 6-ki magyar vértanúk emlékére. 4 f. Quart. Hung. 1327.

940. - -: Jegyzetek 1848-49-ből. 12 f. Oct. Hung. 444.
Ceruzajegyzet a kézirat címlapján: "Ludvigh János följegyzései." Sajtó alatt a 819. sz.-nál említett kiadványban.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 921-930. ] < - > [ 941-950 ]