[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 931-940. ] < - > [ 951-960 ]

941-950. Horváth-Hrdlička

941. - -: A katholikus egyház Magyarországban. Iratott egy francia hirlap számára. 37 f. Quart. Hung. 1323.

942. - -: Magyarország történelmének s politikai állapotának vázlata. 11 f. Quart. Hung. 1320.

943. - - másolatai 1541-1859. 19. sz. 233 f. Fol. Hung. 1045.
Történeti munkáihoz készült anyaggyűjtés, amelyet nagyrészt felhasznált.

944. - - okmányai és magánlevelezése. 1841-1878. 50 f. Oct. Hung. 440.
Eredeti okmányok, Márki S. Horváth M.-ról szóló életrajzában felhasználva. [74. o.

945. - -: Szabadságharcra és az 1859-1860. mozgalmakra vonatkozó levelezés. M., ném., fr. és lat. 1848-1860. 300 f. Oct. Hung. 441.
ff. 2-3. Rede des Grafen Ludwig Batthyányi in der Magnatensitzung.
ff. 4-7. A Bereg megyei önkéntes gyalog századnak az 1848/49iki szabadságharcbani hadműködése.
f. 8. Nádasdy Ferenc püspöki körlevele. Pest 1848. aug. 1.
ff. 10-15. Felirat-fogalmazvány a királyhoz német nyelven, valamint u. a. magyar nyelven tisztázatban. A magyar püspöki kartól. 1848. Utóbbi változata a Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története. Pest 1872. c. mű 2. kötete 28-32. lapján megj. feliratnak.
ff. 16-17. Ordre de Bataille des Armee Corps an der oberen Donau auf den 20. Oct. 1848.
ff. 18-23. [Szemere Bertalan:] A magyar emigratio. 1857. 2 pld. soksz. Kéziratát ld. jelen katalógusunkban
Szemere B.-nál.
ff. 24-25. Kossuth Lajosnak Mészáros Lázárhoz intézett hivatalos irata a katonai növeldék főfelügyeletére vonatkozóan. Bp. 1849. jun. 12., autogr. aláírás.
ff. 26-33. Die Folgen der russischen Intervention wider Ungarn auf . Europa. (Csonka.)
f. 34. Bem 1evele Castellani Izsákhoz. Lugos. 1849. ápr.19. - Másolat.
ff. 35-38. 1849. ápr. 30. Krassó megye Lugoson tartott közgyűlésének jegyzőkönyve. Másolat.
ff. 39-43. Másolatok. (A külföldön levő magyar katonak hazatéréséről. 1859.)
ff. 44-46. Batthyány Lajos fogalmazványai. 1844.
ff. 49-300. Klapka György és néhány más emigráns levelei Teleki Lászlóhoz. 1852-1861. Legnagyobbrészt eredetiek.

946. - -: A XIX. század jelleme. 16 f., autogr. Quart. Hung. 1348.

947. - -: Történelmi jegyzetek. 1684-1824. 1-2. k. Oct. Hung. 439.

948. Hosszú Demeter vegyes tárgyú munkálatai. 19. sz. eleje. 26 f. Fol. Hung. 712.
f. 3. Emlékezetes dolog c. verse. Tartalma, hogy M.-on a tudósokat nem becsülik meg és nem pallérozódnak.
ff. 16-19. Nintsen e világon nehezebb mesterség a Tudományoknak keresésénél. Értekezés.

949. Hrabovszky Dávid vegyes tárgyú kéziratai. 19 f. Quart. Hung. 920.
ff. 8-19. A Nyelv ügyének némeliy támaszairól.

950. Hrdlička Joannes: Libellus pro rusticis catholicis. [Belső cím]: Knižečka pro sedláky křestanských. 18. sz. vége. 30 f. Oct. Slav. 20.
Célja, hogy a parasztokkal felismertesse mik ők, és mi az ő hivatásuk.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 931-940. ] < - > [ 951-960 ]