[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 941-950. ] < - > [ 961-970 ]

951-960. Hugó-Idea

951. Hugó Károly: Alkotmányos szellem. 1847. 67 f. Quart. Hung. 1447.
Cenz. pld. törlésekkel, nem jelent meg. V. ö.: ifj. Erdélyi László: Hugó Károly élete és művei. Szeged 1933. c. mű 14-20. l. Kőrös Endre: Hugó Károly magyar drámája c. tanulmányában említi, hogy az "Alkotmányos szellem" c. röpirat megj. német nyelven, "Constitutioneller Geist" címen a Füchtel 1868-70. évf.-ban. ITK. VII. k. 1897. 162. l.

952. Hungariae Jurium Propugnatori... Palatino... Josepho dum... Civitatem Schemniciensem inviseret... Mense Augusto Anni 1822. Versek. 38 f. Fol. Lat. 1621. [75. o.

953. Hurban Miloslaw Josef: Cesta Slowáka k Bratřjm Slawenským na Morawé a w Čechách. 1839. 68 f. Oct. Slav. 48.
Cenz. pld. - Megj.: Pest 1841.

954. - -: Nitra. Nowročnj dar dcerám a synům Slowenska, Morawy, Čech a Slézska obětowaný. Ročnjk 1-wý. 236 f. Oct. Slav. 49.
Cenz. pld. törl. - Megj.: Pozsony 1842.

955. Idea Coordinationis Comitiorum Regni Hungariae. Pestini die 8a Martii 1828. 16 f. Fol. Lat. 3758.

956. Idea De Palatino, sive Palatinus ex Primaeva Constitutione erutus, et Auctori Hungari Disinteressati oppositus sub Comitiis Anni 1790. 21 f. Quart. Lat. 403.
Mellékelve a nyomtatott röpirat, melyet pontonként cáfol.

957. Idea Rectificationis Portarum Palatinalium, seu Generalis Subrepartitionis Quanti Contributionalis. 18. sz. 14 f. Fol. Lat. 2908.
Megj. H. é. n.

958. ldea Regulatae Aeconomiae [!] In Hungaria Solo, Legique Conformis e Variis Laudatissimorum Oeconomorum Manu Scriptis Collecta a Vero Patriae Studioso Privatae ac Publicae Utilitatis promovendae causa edita. Anno 1791. 222 f. Fol. Lat. 1571.

959. Idea Universi Juris Hungarici. 18 sz. 129 f. Fol. Lat. 3447.

960. Idea Urbarialis Regulationis. Lat., m., ném. és szlov. 1775. 225 f., részben nyomt. Fol. Lat. 827.
A kéziratos részletek korábbi nyomtatványok másolatai. V. ö.: Fol. Lat. 3646. (
162. sz.) és 3850. (961. sz.)

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 941-950. ] < - > [ 961-970 ]