[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 951-960. ] < - > [ 971-980 ]

961-970. Idea-Index

961. Idea Urbarialis Regulationis. Lat., m., ném. és szlov. 18. sz. 277 f., részben nyomt. Fol. Lat. 3850.
ff. 1-21. Benigna Instructio Pro Commissariis Regiis in Re Urbariali ad Comitatum exmissis deserviens. - Megj. H. é. n.
ff. 69-83. Urbarium Possessionis, seu Oppidi N. N. - Megj. H. é. n., m., ném. és szlov. nyelven.
ff. 166-169. Benigna Instructio Normam praescribens annuam Urbariorum qualiter observandorum Investigationem peragendi. - Megj. H. é. n. V. ö. Fol. Lat. 827. (
960. sz.) és Fol. Lat. 3646. (962. sz.)

962. Idea Urbarialis regulationis pro I. Regni Hungariae Comitibus designata et clementer praescripta. Lat., m., ném. és szlov. 18. sz. 250 f., részben nyomt. Fol. Lat. 3646.
V. ö.: Fol. Lat. 827. (
960. sz.) és Fol. Lat. 3850. (961. sz.)

963. Idiographa Augustissimorum Europae et Principum Regiorum Museo Nationali Hungarico sempiterno cultu sacra. 19. sz. eleje. 3 f. Fol. Lat. 3895.
Aláírásgyűjtemény.

964. [Illés] Illyés Pál, Edvi, különféle költeményei. 19. sz. 37 f. Oct. Hung. 221.
ff. 33-34. Munkadal Kézmívesek és Tisztviselők számára.

965. Illésházy Joannes: Specialia quaedam privata Notata Diaetae Anni 1790. propria manu conscripta. 18. sz. 36 f. Fol. Lat. 2438. [76. o.

966. Imreh Sándor: Visszaemlékezés az 1848-49. évi szabadságharcra Erdélyben. 203 f. Fol. Hung. 1022.
Megj.: Marosvasárhely 1880. "Irta egy volt honvéd-huszár".

967. Az ináncsi Ebeczky és Szalontay családok Emlékkönyve. Lat., m. és ném. 1649-1916. 190 f. Oct. Lat. 676.
ff. 32-35. Néhány feljegyzés az 1831-1850. évekből.

968. Inclytorum Comitatuum Repraesentationes ad Suam Majestatem ab 1784-1790. Lat. és m. 107 f. Fol. Lat. 1039.

969. Index actorum diaetalium 1790-1791. 18. sz. 90 f. Fol. Lat. 4001.
ff. 2-69. u. a. mint Fol. Lat. 655. (
435. sz.)
ff. 73-90. Index actorum diaetalium anni 1805.

970. Index alphabeticus Regulamenti Militaris sive Intimatorum Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici ab anno 1744. usque 1785. additis non nullis etiam posterioribus Ordinationibus in Re Militari. Lat. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 50 f. Fol. Lat. 870.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 951-960. ] < - > [ 971-980 ]