[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 961-970. ] < - > [ 981-990 ]

971-980. Index-Instructio

971. Index Librorum prohibitorum aut erga schaedam restrictorum. 1817-1819. 20 f. Fol. Lat. 3384.

972. - - u. a. 1820-1840. 378 f. Fol. Lat. 3219.

973. - - u. a. 1820-1840., 1846., 1847. 1-5. k. Fol. Lat. 3478.
E kézirat első három kötetében nagyrészt ugyanazon - főleg németnyelvű - művek szerepelnek, mint Fol. Lat. 3219.-ben.

974. Inhaltsverzeichniss der gräflich Eszterházy'schen Familienpapiere. 20. sz. 16 f. Quart. Germ. 1003.
Eszerint az Eszterházy család levéltárában az 1848/49-es időkre vonatk. is vannak iratok, főleg levelek.

975. Instantia Nobilium in Possessione Majoris Cumaniae Turkeve exulantium... ad Status et Ordines regni Hungariae... Lat. és m. 1792. 34 f. Fol. Lat. 2971.

976. Instantiae in negotio religionis suae Maiestati exhibitae. Lat., m. és ném. 1792 után. 1-2. k. Fol. Lat. 3445.
2. k. Tartalmazza az ev. zsinat üléseinek jegyzőkönyvét 1792-93-ból, a vallásügyre vonatkozó megyei iratokat, egyéb felterjesztéseket.

977. Institutiones Juris Hungarici, praemissis Ejusdem Historia, ac Prolegomenis Tres in Libros divisae. Pestini 1794. 1-3. k. Quart. Lat. 858.

978. Institutiones politicae. 19. sz. eleje. 148 f. Quart. Lat. 1523.

979. Instructio Ablegatis ad imminentia, in Diem 6-tam Junii 1790 praefixa... Comitia ex parte I. Comitatuum Pest Pilis et Solth... deputatis praescripta. 32. f. Fol. Lat. 2938.

980. Instructio ad publicorum negotiorum accuratam et celeriorem administrationem data. Lat. és m. 18. sz. 97 f. Fol. Lat. 3620.

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 961-970. ] < - > [ 981-990 ]