[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 971-980. ] < - > [ 991-1000 ]

981-990. Instructio-Irók

981. Instructio pro Domino Diaetali Nuncio... Stephano Borcsiczky, a parte I. Comitatus Trenchiniensis elaborata... Trenchinii, 28a Novembris 1832. 63 f. Fol. Lat. 3824. [77. o.

982. Instructio[nes] officii provisoriatus dozninii Kamenitzensis. 1800., 1810. 11 f. Fol. Lat. 3585.

983. Intimata et resolutiones regia in juridicis ad Tabulam Districtualem emanata. Lat. és ném. 1785-1790. 1-2., részben nyomt. Fol. Lat. 772.

984. Intimata regia varii argumenti. Lat. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 236 f., részben nyomt. Fol. Lat. 738.

985. Introductio in Scientias Politicas. 19. sz. eleje. 1-2. k. Oct. Lat. 673.

986. Inventarium der vom Staate sequestrirten Franz Pulszkyschen Herrschaft Szécsény. 1851. 1-3. k. Fol. Germ. 1266.

987. Irányi Dániel hagyatékából töredékek. 21 f. Fol. Hung. 1353.

988. - -: A' 48-ki törvények és a' nemzetiségek. Nyilt tevél Deák Ferenchez. Menton. Martiusban (1861). 6 f. + 2 f. más. An. lit.
Részleteket közöl belőle Pompéry A.: Adalékok az emigratio történetéhez. Századok 1914. XLVIII. évf. 283-286. l.

989. Irinyi József nyugtatványa. Páris márt. 15-én. 1849. 1 f., autogr. Pulszky-an.
A Teleki Lászlótól, Pulszky F. útján átvett összegről. Megj.: Háborús Felelősség (folyóirat). 1. kötet. 1928/29. 436. l.

990. Irók szerződései kiadókkal. 19. sz. sztl. Quart. Hung. 2546.
Közte: németnyelvű szerződés Müller Gyula és Vasfi Mór közt, Pécel 1849. jun. 17. - Vasfi félévre átveszi az "Opposition" c. lap szerkesztését.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 971-980. ] < - > [ 991-1000 ]