[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 981-990. ] < - > [ 1001-1010 ]

991-1000. Irományok,-Jankovich

991. Irományok, mellyek az 1825-1833 országgyűlésekre vonatkoznak. 26 f. Fol. Hung. 902.
Vegyes iratmásolatok, tőredékek.

992. I'sáák Gáspár, Dobronyi: A' Magyar Nemzet Nyelvének előmentén való Öröm Éneke. - Kis Áron válassza Gáspár napján. Versek. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 6 f. An. lit.

993. István főherceg, nádor: Abschiedsgruss an Ofen und Pesth. Vers. [1848?] 2 f., autogr.? An. lit.

994. - - haláláról följegyzések. Ném. 1867. 2 f. An. lit.

995. Izdenczy József: Animadversiones in diaetam Anni 1802. Ném. 164 f. Fol. Germ. 216.
Ism.: Strada Ferenc: Izdenczy J. az Államtanács első m. tagja. Bp. 1943. 90. l. és eml. passim. (Klny. a Bécsi M. Tört. Int. Évk. X. évf.)

996. - -: Anmerkungen des Staatsraths - - über die Vorerinnerungen [Notitiae praeviae] des Geschichtschreibers Domherrn Pray in Ansehung der von selben auf höchsten Befehl abgefassten hungarischen Staatsgeschichte. 1802. 96 f. Fol. Germ. 187.
Eml.: u. a. u. o. 28. l.

997. - -: Copien einiger Noten an Seine Majestät. 18. sz. 190 f. Fol. Germ. 302.
Eml.: u. a. u. o. 77. l. [78. o.

998. Jakab István: A Budai Nemzeti Őrsereg Harczdala 1848 évben. Budán Mártz. 30-k 1848. 1 f. An. lit.
Megj.: J[akab] I[stván]: A' budai nemzeti őrsereg harczdala. Zenéjével együtt írta - - Budán, Martz. 30. 1848.

999. - - naplója 1848-49-ből. 27 f. autogr. Quart. Hung. 1315.
Sajtó alatt a 819. sz.-nál említett kiadványban.

1000. Jankovich Anton: Pesth und Ofen sammt ihren Einwohnern besonders in Medicinischer und Anthropologischer Hinsicht dargestellt von Dr. - - Hofarzt Sr k. k. Hocheit des Erzherzogs Joseph Palatinus v. Ungarn. 249 f. Quart. Germ. 753.
Cenz. pld. törl. és javításokkal. - Megj.: Buda 1838.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 981-990. ] < - > [ 1001-1010 ]