[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 991-1000. ] < - > [ 1011-1020 ]

1001-1010. [Jankovich]-Jászay

1001. [Jankovich] Jankowich Miklós jegyzetei Horvát országról. Töredékek. É. n., 24. f. Quart. Hung. 521.

1002. - - könyvtárának és egyéb gyűjteményeinek eladására vonatkozó szerződés másolata 1832k' Sz. András hava 10kéről. Lat. 2 f. Fol. Lat. 3752.

1003. - - : Moldavia et Valachia Legitimis Juribus Augustae Domus Austriacae obnoxiae. 18. sz. 44 f., másolat 1825-ből. Quart. Lat. 2460.

1004. - - Nicolai Bibliotheca alphabetica Slavica. 19. sz. 57 f. Fol. Boh. Slav. 2.
V. ö.: Szabó Zoltán: A cseh-tót szellemi közösség kezdetei. Ribay György életműve. Bp.1937.17. l. (Klny. az Archivum Philologicum-ból.)

1005. - - Bibliotheca Slavica. 19. sz. 12 drb. 51 f. Fol. Boh. Slav. 1.
V. ö.: Szabó Z. i. m. 12. és 37. l.

1006. - - Collectio Carminum Occasionalium, Festivalium, Nuptialium, Genethliacorum. 18. sz. 5 f. Fol. Lat. 1695.
f. 2. Epinicion Leopoldo II... post conclusam... cum Turcis pacem.1791.

1007. - - Diplomatarium universale chronologicum regni Hungariae. 1001-1798-ból való iratok 18. sz. végén - 19. sz. elején készült másolatai. 1-10. k. Fol. Lat. 2445.

1008. - - Historicorum Analectorum de Rebus Hungaricis Volumen. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 51 f. Fol. Lat. 375.
ff. 16-17. Status Regni Croatiae et Confiniorum per Pacificationem Posoniensem Napoleoni Galliae Imperatori cessorum. 3809.
ff. 49-50. Syllabus Dominiorum, Bonorumque Possessionariorum, quae ex Comitatu Zagrabiensi per ultimam Pacificationem ad Imperium Gallorum reciderunt. 1809.

1009. Jászay Pál: Adatok a nem régmult korból. Lat. és m. 19. sz. 124 f. Quart. Lat. 2163.
ff. 1-13. u. a. mint Quart. Lat. 2586. (
2613. sz.)

1010. - -: Miscellanea. M., fr., ném. és lat. 19. sz. 30-as évek. 123 f. Fol. Hung. 979.
ff. 92-105, 107. Tarnóczy Kázmér, Bars megye követének beszéde a főrendek ellen és annak következményei. 1832/36. o. gy.
ff. 83-85, 86-87, 88-91, 106, 112-4. a lengyelek ügyére vonatk. iratok. [79. o.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 991-1000. ] < - > [ 1011-1020 ]