[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1001-1010. ] < - > [ 1021-1030 ]

1011-1020. Jászay-Jegyzőkönyv

1011. - - történeti dolgozatai. 19. sz. 1-2. k. Quart. Hung. 1354.
2. k. ff. 222-237. A nemzeti nyelv ügyében.

1012. Javallat a Pesti Szerviták Klastromának Nemes Magyar Ország gyűjteményes Tárházára való alkalmaztatásáról. - Javallat az Ország Nemzeti gyűjteményes Tárjának törvényes Cziméről. - Javallat a Nemzeti gyűjteményes Tár Pénzének Fekvő Jószágokra való forditásáról. 19. sz. 4 f. Fol. Hung. 6.

1013. - - u.a. 4 f. Fol. Hung. 473.

1014. Javallatok a magyarországi mezei gazdák számára, a szoros értelemben vett mezei gazdálkodásra, vagyis a földmívelésre nézve. 1831. 215 f. Quart. Hung. 2516.
Cenz. pld.

1015. Jegyzék Leiningen-Westerburg Károly írásairól és emlékeiről. 1902. 2 f., Görgey István aláírásával. An. lit.

1016. Jegyzéke a Bihar vármegye 1688-dik évtől kezdődő Levéltárában található, történeti emlékkel biró országgyűlési irományoknak 1869-ig. 19. sz. 41 f. Fol. Hung. 1276.

1017. Jegyzéke az 1845-1848-ik években a cenzurához benyujtott könyveknek. 172 f. Fol. Hung. 1107.

1018. Jegyzet a nyíregyházi zsidókról. 20. sz. 2 f. An. lit.
f. 1. Az 1848-ban Nyíregyházán lakott 15 zsidó család felsorolása.

1019. Jegyzetek. Emlékezések, följegyzések, versek és dalok a magyar szabadságharc idejéből. 19. sz. közepe. 100 f. Quart. Hung. 1411.

1020. Jegyzőkönyv Pulszky Ferenc elkobzott birtokainak Pulszky Ferencné Walter Teréz számára való átadásáról. Ném. Eperjes, 1864. aug. 25. 33 f. Fol. Germ. 1271.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1001-1010. ] < - > [ 1021-1030 ]