[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1021-1030. ] < - > [ 1041-1050 ]

1031-1040. Jókai-Jókai

1031. - - hagyatékában talált vegyes iratok. 32 drb. Jókai-an.
Köztük: a) A' szegény ember panaszszai. Vers. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 1 f. - b) Mi Atyánk Második Ferentz, ki lakozol Olmitzban.... 1 f. [Miatyánk-parafrázis a franciák ellen, 1805-ből. A kéziraton található feljegyz. szerint ném.-ből fordíttatott m.-ra és megj. az 1848-i Charivariban.]

1032. - -: Holt költő szerelme. Ballada. 19. sz. 11 f. Quart. Hung. 2035.
Megj.: Jókai M. Ö. m. Nemzeti díszkiad. XCVIII. k. 271-275. l. Bp. 1898. - Ném. ford.: Jókai M.: Todten Dichters Liebe. An. lit. (
1042. sz.)

1033. - - két tárcájának kézirata. 2 drb. 5 f. An. lit.
Az egyik: Melltű és gyűrű. 2. f., autogr. - Megj.: Jókai M. hátrahagyott művei V. k. Bp. 1912. 262-265. l.

1034. - - kisebb fogalmazványai. 37 drb. Jókai-an.
Köztük: Jókai levele ismeretlen »országos biztoshoz«. 1848. okt. 4.1 f. - Megj.: Tábori K.: Jókai regénye. Bp. [1925]. 23-24. l.

1035. - -: Magyarország története. 19. sz. 12 f., autogr., csonka. Quart. Hung. 2026.
A szabadságharcról szóló részlet.

1036. - -: Negyvennégy év előtt. 1892. 5 f., autogr. Quart. Hung. 1505.
Megj.: Főv. Lapok 1893. évf. 1. sz.

1037. - - okmányai. 19. drb. Jókai-an.
Köztük: a) Út-levél Kovács János [Jókai M.] részére. Tardonán 1849. 24-ik Dec. - b) Jókai Mór és Laborfalvi Benke Róza házasság-levele. R. Csaba, 1848. aug. 29.

1038. - -: Petőfi eszmecsirái. 31 f., autogr. Quart. Hung. 2037.
Megj.: Jókai M. Ö. m. Nemz. díszkiad. XCII. k. 73-87. l. Bp. 1897.

1039. - - Petőfi Sándorhoz. Levél. Pest 1847. Jul. 6., Nyedámon 1847. Aug. 18. reggel. 2 drb. 3 f., autogr. P. E. 26.
Megj.: Havas VI. k. 181-183. l.

1040. - -: Szabadság a hó alatt. 2 f., töredék. Quart. Hung. 2022.
Megj.: Jókai M. Ö. m. Nemz. diszkiad. LXVI. k. Bp. 1897.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1021-1030. ] < - > [ 1041-1050 ]