[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1031-1040. ] < - > [ 1051-1060 ]

1041-1050. Jókai-Jus Publicum

1041. - -: Száz leány. Vége. 5 f., autogr., töredék. An. lit.
Megj.: u. o. LXIX. k. Bp. 1897. 164-167. l., Száz leány egy rakáson címen.

1042. - -: Todten Dichters Liebe. Vers. Dux Adolf [Dóczi Lajos] jegyzetével. 11 f., autogr. An. lit.
Jókai M.: Holt költő szerelme [1874] c. versének Liszt Ferenc számára készült fordítása, aki melodramatikus kiséretet írt hozzá. - U. a. magyarul: Quart. Hung. 2035. (
1032. sz.) [81. o.

1043. Josephi IIdi Rescriptum Regium Diaetam pro mense Majo a. c. promittens. Die 28. Mensis Januarii 1790. 6 f., nyomt., kéziratos bejegyzésekkel. Fol. Lat. 2290.

1044. [Jozeffy] Jozefiho Pawla Pastyrsky List poslaný ku slawné Evangelické Cjrkwi A. W. Nireďházské. 1840. 4 f. Fol. Boh. Slav. 22.
Cenz. pld. - Megj.: Pest 1840.

1045. A József nádor nemzeti képcsarnokát alakitó egyesület felhivása Pulszky Ferenchez. Pest 1847-ki Martius 24-én. 1 f., nyomt., sk. aláirásokkal. Pulszky-an.

1046. Juris Publici Inclyti Regni Hungariae Variorum Tractatuum ac etiam Projectorum de Statu Publico, et Regimine Collectio Jankovichiana. 18. sz. 108 f. Fol. Lat. 484.
Jogi dolgozatok, nagyrészt é. n. -
ff. 63-66. u. a. mint Fol. Lat. 2501. (
2056. sz.)

1047. Jurisprudentia hungarica Quatuor Libris absoluta. 19. sz. eleje. 382 f. Quart. Lat. 869.

1048. Jus Publicum Hungariae. 1822. 146 f. Quart. Lat. 2158.

1049. Jus Publicum Hungaricum. 19. sz. eleje. 1-2. k. Oct. Lat. 496.

1050. Jus Publicum Regni Hungariae. 19. sz. eleje. 86 f. Quart. Lat. 2152.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1031-1040. ] < - > [ 1051-1060 ]