[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1041-1050. ] < - > [ 1061-1070 ]

1051-1060. Jus Transylvanicum-Kardos

1051. Jus Transylvanicum per Quaestiones traditum. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 26 f. Quart. Lat. 1532.
ff. 5-7. De vita Stephani Verbőczy.

1052. Kacskovics Lajos önéletrajza. 1806-1888. 92 f. Fol. Hung. 1329.

1053. Kacskavics Valentinus: Elegia ad Cives Ungariae, occasione allatae Vienna Budam, die 21a Februarii 1790. Sacrae Regni Coronae... Concinnavit hanc Patriophilus mense Februario 1790. 9 f. Quart. Lat. 1558.
Szerző nevét Szvorényi Mihály jegyezte a kéziratra 1798-ban.

Kaitzes Adolf ld. Chaisez Adolf.

1054. Kajdatsy Antonius: Elaboratum De Banderiis et personali Nobilium Insurrectione. Pesthini die 27a mensis Februarii 1829. 56 f. Fol. Lat. 3788.

1055. Kajser A.: Az 1830-diki Lengyel támadás. Csonka. Lipcse 1833. 100 f. Quart. Hung. 1963.

1056. Kállay Ferentz: A Nemzeti Képviseletnek tudománnya. 1833. 158 f. Quart. Hung. 1206.

1057. Kánt[z] Sigmund v.: Die Marmarosch in 3 Epochen. Wien am 10 April 1856. 17 f. Quart. Germ. 923.

1058. Kapy Josephus: Descriptio historico-geographica Comitatus Szeverinensis... adjectis documentis variis commercium maritimum Hung. concernentibus. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 53 f. Fol. Lat. 2537. [82. o.

1059. - -: Opuscula historica continentia historiam Imperatorum Habsburgo-Lotharing. Austriacorum, Regum Hung., Comitatus Szeverinensis, Littoralis Hungarici, Baronum Hung., Genealogico-Biographiam Kapyanam. 1822. 1-12. k. Fol. Lat. 2538.

1060. Karacs Teréz: Valami Petőfi Zoltánról. Kun Halas 1883 marc.15. 2 f., autogr. P. E. 123.

1060/a. Kardos István Jókai Mórhoz. Levél. Sziget Sz: Miklóson 1854k év Ápr. 25e. 3 f., autogr. P. E. 153.
A levélben közli Emlék Petőfiről c. kiadásra szánt cikkét.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1041-1050. ] < - > [ 1061-1070 ]