[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1051-1060. ] < - > [ 1071-1080 ]

1061-1070. Kárffy-Kazinczy

1061. Kárffy Titusz iskolai bizonyítványai, oklevelei és egyéb okiratai. 82 drb. 143 f. An. lit.
Köztük három okmány Kárffynak a hadügyminisztériumban való alkalmaztatásáról, 1848-1850. 6 f.

1062. - - önéletrajza. 1821-1893. 2 f., autogr. Falk-an.

1063. A Karok és Rendek pártállása az 1825. országgyűlésen. Lat. 2 f., egyk. jegyzék. An. lit.

1064. Károly főherceg: Eő Felségének I. Ferenc Császárnak és Apostoli Magyar Királynak Ajáltatott [!] Jegyzés. Forditotta Fábchich József Budán 1807. 17 f. Quart. Hung. 274.
Cenz. pld. - Az 1807-i országgyűlés alkalmával készült emlékirat.

1065. A kassai templom restaurálására vonatk. iratok, levelek, jelentések. M., lat. és ném. 1846-1850. 1-2. k. Fol. Germ. 1274.

1066. Kassay Adolf : Urbéri kézi könyv, különösen az urbéri viszonyok által érdekeltek számára. [1848]. 62 f. Quart. Hung. 76.
Megj.: Pest 1848.

1067. Katalógusok. 4 drb. 38 f. An. lit.
Köztük: P. Thewrewk József gyűjteménye. Ebben első helyen, f. 1. A sajtószabadság mellett és ellen írt könyvek. V. ö.: P. Thewrewk J.: Sajtószabadság és cenzura. Pozsony 1833. c. könyvével.

1067/a. Kazinczy Ferenc: Pályám évkönyveiből. - Gyermekeimnek, barátaimnak. 1814-1829. 15 f., autogr. P. E. 33.
A Pályám emlékezete kiadásai közül kéziratunk szövegéhez legközelebb áll a Tud. Gy. 1828. évf.-ban közzétett változat.

1068. - -: Propylaeumok - - jegyzéseiből. 18. sz. vége. 52 f., autogr. Quart. Hung. 1403.
Részben u. a. mint Quart. Lat. 2398. ff. 31-36. (
1563. sz.)

1069. - - Francisci familiam concernentes Tabellae genealogicae. Lat. és fr. 1791. 5 f., autogr. Fol. Lat. 3126.
Nagy Gábor jegyzéseivel. 1832. -
f. 2., ff. 3-4. Részletek Rousseau munkáiból.

1070. Kazinczy Gábor és társainak kötelező nyilatkozata Kuthy Lajos lakásán, 1840 jan. 1-én, a tíz év mulva követk. újesztendőnek együttes megülésére. Pesten Jan: 1. 1840. 3 f., sk. aláírásokkal. An. lit.
V. ö.: Farkas Gy.: A fiatal Magyarország kora. Bp. 1932. 39. l. [83. o.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1051-1060. ] < - > [ 1071-1080 ]