[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1071-1080. ] < - > [ 1091-1100 ]

1081-1090. Kehrer-Kemény

1081. - -: Spracheigenthümlichkeiten berühmter Pester Wahlbürger-Redner. Gesammelt von - -. 1846. 6 f. Oct. Germ. 153.

1082. Kelecsényi József előzetes jelentése egy kiadandó zsebkönyvről. "Hunnia. Hazai buvárkodások. Költői-Történeti Emlékkönyve." 1 f. An. lit.

1083. Kelemen Emericus: Institutiones Juris Hungarici connotavit Josephus Bernáth... sub Praelectionibus... Emerici Kelemen. 1808. 1-2. k. Quart. Lat. 2229.

1084. - -: Jus Patrium. 25a Julii 1792. 215 f. Quart. Lat. 2519.
"Conscripsit Michael Berényi."

1085. - -: Jus Patrium. Die 14 Decembris 1803.-6a Aug. 1804. 188 f. Quart. Lat. 2079.

1086. - -: Jus Patrium per Paulum Kováts... tradente E. Kelemen 1808/9 conscriptum. 238 f., csonka. Quart. Lat. 2426.

1087. - -: Praelectiones Emerici Kelemen... ex Historia Juris Privati Ungarici, quas Anno 1805. conscripsit Stephanus Horváth, Juris Tertium in Annum Auditor. Pestini. 81 f. Quart. Lat. 1803.

1088. Kemény Sándor: Nótás könyv, a melyben töb vig és szomoru Noták és néhány levél toldalékok találhatók. Mailandban készitette - -. 89 f. Oct. Hung. 580.
Több hazafias vers 1849-50-ből, azonkívül ismert versek másolatai, valamint ismeretlen szerzők versei.

1089. Kemény Zsigmond emlékbeszéde legid. Szász Károly felett. 40 f. An. lit.
Megj.: Kemény Zs. Összes Művei. Közrebocs. Gyulai P. X. k. Bp. 1906. [85. o.

1090. - - Petőfi Sándorhoz. Levél. [Pest, 1848. május közepén.] 2 f., autogr. P. E. 24.
Megj.: Havas VI. k. 200-201. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1071-1080. ] < - > [ 1091-1100 ]