[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1081-1090. ] < - > [ 1101-1110 ]

1091-1100. Kerchelich-Kertbeny

1091. Kerchelich Balthasar: Hungariae Politicarum Institutionum Partes III. Auditorum Suorum Commodo ex Jure Municipali, Historia ac Manuscriptis et Diplomatibus collecta. 18. sz. 181 f. Fol. Lat. 3434.

1092. Keresztes Zsigmond: A hármas törvénykönyv magyarázattya. 1820. 232 f., másolat 1824-ből. Quart. Hung. 2318.

1093. Kertbeny [Károly] K. M.: Alfabetische Namensliste Ungrischer Emigration 1848-1864. Redigirt v. - -. Gedruckt als Manuskript. Brüssel u. Leipzig. 1864. 59 f., Gelich Richárd kéziratos jegyzeteivel és kiigazításaival. Oct. Germ. 304.

1094. - - autobiographiai jegyzetei. Ném. 19. sz. második fele. 257 f. Oct. Germ. 302.
Kertbeny sorsa, ismeretségei, levelezése 1848/49-ben: ff. 112-114, 123, 127.

1095. - -: 24 a volt magyar menekültség sorából. Fényképek. gyűjtötte - -. Brüsszel 1864. 24 f. Oct. Hung. 953.

1096. - - jegyzetkönyvei. 1864-től. Ném. 1-24. k. Oct. Germ. 303.
7. k. ff. 2-16. Görgey: Mein Leben u. Wirken in Ungarn in den Jahren 1848 u. 1849 c. művének kivonata.

1097. - - különféle kézirattöredékei. M. és ném. 87 drb. Quart. Germ. 962.
Köztük: a) "Szendrey Julia szórul szóra, ahogyan Orlay Samu és neje ezt a történt[!] nekem elbeszéltek". 1880. 5 f. - b) Petőfi Sándor volt személyes barátai és ismerősei 1821-1849 [névsor]. 2 f.

1098. - - magyar vonatkozásu cikkei, jegyzetei, töredékei. Ném. 532. f. Oct. Germ. 297.
Köztük a szabadságharcra, Petőfire, az emigrációra vonatk. feljegyzések.

1099. - - önéletrajzi jegyzetei. Ném. 11 f. An. lit.

1100. - - Petőfire vonatkozó jegyzetei. Ném. és m. 19. sz. második fele. 105 f. Oct. Germ. 298.
Köztük:
ff. 4-10. Petőfi és budapesti barátjai 1844-1846-ig. -
ff. 26-29. Petőfi ein Slovake! -
ff. 30-50, 52, 61-105. Petőfi-versek ném. fordításai, variánsokkal. -
f. 51. Fejéregyházi csatatér. 1849. jul. 31-én. Rajz. Szokolay Kornél mérnök. Megj. Kertbeny: Petőfi's Tod vor dreissig Jahren 1849. Leipzig 1880. mellékleteként.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1081-1090. ] < - > [ 1101-1110 ]