[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1091-1100. ] < - > [ 1111-1120 ]

1101-1110. Kertbeny-Kézy

1101. - -: Schriftsteller ungarischer Emigration von 1849-1864. 50 f. Fol. Germ. 1276.
Anyaggyűjtés. Töredékes életrajzi és bibliográfiai feljegyzések.

1102. - -: Ueber die Ereignisse von 1848-49. 19. sz. második fele. 26 f. Quart. Germ. 956.
A szereplők névsora, életrajzi adatokkal. -
A szabadságharcról szóló műivek bibliográfiája. [86. o.

1103. - - vegyes tárgyú dolgozatai. Ném. 19. sz. második fele. 873 f., töredékek. Oct. Germ. 296.
ff. 818-829. Herrn Professor G. G. Gervintzs in Heidelberg. Kb. 1862-ből, töredék. [A m. kultura, a m. szellemi fölény védelmezése Gervinus állításaival szemben.]

1104. Kerületi napló. Az 1825-27., 1830. és 1832-6. pozsonyi országgyülésre vonatkozó közlemények s egy idyll. A napló állítólag Guzmics Izidor számára készült és részben Bertha Sándor műve. 399 f. Quart. Hung. 2049.
ff. 1-170. Pozsonyi Ország Gyülési Jegyzések 1825 szept.-1826 aug.
ff. 171-230. Pozsonyi Diaetai Journál 13-17, 20-31. sz., 1830 okt. 21-dec. 7. - A 17. számtól kezdve címváltozás: Diaetai Journál.
ff. 231-317. Kerületi Napkönyv, 1-5. hét; 1832 dec. 16-1833 jan. 17., jul. 5.
ff. 318-355. U. a. 1. hét.
ff. 339-369. Protestáns vallási vonatkozású mű töredéke.
ff. 370-385. Pozsonyi Téli Levelek. 1827jan. 30-febr. 27.
ff. 386-393. Idő-töltés, Pozsony 1830 szept.
ff. 394-399. Pásztor-ének c. allegória Majláth György névnapjára 1826-ban, Gr. D. I. aláírással.

1105. A keszthelyi Georgikon közönséges Instructiója. 19. sz. eleje. 96 f. Fol. Hung. 957.

1106. Keszthelyi László elmélkedése a magyar nyelvről és egyebekről: "Egy Méltóságos Hazafihoz tetetett, de a Vármegyék elejbe is terjesztetett Irás, Kolosváratt." 1796-1810 körül. 33 f. Quart. Hung. 985.

1107. A Két Magyar Haza vagyis az egybekelhető testvérek. 1832. 60 f. Quart. Hung. 1522.

1108. Kéziratok a magyar irodalom és nyelvtan köréből névtelen íróktól. 19. sz. eleje. 34 f. Oct. Hung. 236.
ff. 17-24. Fejtegetése a Hazai Literatura Pallérozódására lántzoló kötelességnek.
ff. 23-34. Észre vételek azon munkátskáról, mellynek czimje ez: Öröm Ünnep sat.. Ki adta Fapp József, Pest 1824.

1109. Kéziratos tanulmányok ismeretlen szerzőktől. 4 drb. Pulszky-an.
Köztük: a) Den 16. Juny 1845. 4 f. [A vármegyékről, Széchényi kinevezéséről és a védegyletről.] - b) La conféderation allemande et le Danmarc (du nord de l'Allemagne). 1848. 4. f.

1110. Kéziratos versek és versmásolatok különféle szerzőktől. Különböző nyelveken. 33 drb. Pulszky-an.
Köztük számos hazafias vers másolata (Bajza, Kölcsey, Petőfi, Vörösmarty stb.)

1110/a. Kézy Moses: De Nuptiis Napoleonis Magni et Mariae Ludovicae Austriacae. Vers. 1810. 4 f. Quart. Lat. 1596.
Megj.: Sárospatak 1810. - Katalógusunkban eddig tévesen Szirmay Antal neve alatt szerepelt. [87. o.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1091-1100. ] < - > [ 1111-1120 ]