[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1101-1110. ] < - > [ 1121-1130 ]

1111-1120. Király-Kisfaludy

1111. Király Josephus: Liber rerum poëticarum. Lat., m. és ném. 1839-1875. 2-4. k. Oct. Lat. 558.
Főleg alkalmi versek gyűjteménye. Néhány politikai vonatkozású verset is tartalmaz, így: 3. k. f. 75. Széchényi haláláról., 4. k. f. 22. Das neuernannte ungarische Ministerium. - Megj. az Oedenburg-Kanizsaer Bote-ban, 1867. márc.
2. k. passim a francia és angol királyok és az orosz cárok történetét tartalmazza a 19. sz. első harmadáig.

1112. - -: Reiseskizzen. 1835-1836. 1-3. k. Oct. Germ. 199.
Röviden ism.: Lenky Jenő: Király József Pál. Sopron 1939. 3. l., irod. u. o. 9-11. l. (A Soproni Szemle kiadv. 50. sz.)

1113. Kis János: A Dunántuli evang. Superintendentia rendelete a magyar nyelv előmozdítása ügyében. 1829. 2 f. Quart. Hung. 874.

1114. Kis József véleménye a bankóczédulák eltörlése iránt. 1810. 4 f. Fol. Hung. 720.

1115. Kis Pál: További Értekezés a Magyar olvasó Publikum öregbitéséről. 1824. 4 f. Quart. Hung. 698.
Cenz. pld. - Kis Jánosnak a Tud. gyűjt. [1818. évi] 8. kötetében megj. cikkéhez csatlakozik.

1116. Kisebb iratok. 19. sz. 74 f. Quart. Hung. 1275.
ff. 3-10. Széchenyi István sorai, melyeket a Minervához küldött 1828 febr. Cenz. pld. - Ezen kívül még több szépiródalmi és tudományos munkának cenzurai példánya.
ff. 57-60. Vajda Péter: Előszó. (Zsidókról szóló munkához.) 1840.

1117. Kisfaludy Károly folyamodványa a nádorhoz a Jelenkor ügyében. Lat. [1829. dec. 15.?] 2 f., Bajza József kezeirása. An. lit.
V. ö.: Bánóczy József: Kisfaludy Károly és munkái. II. k. Bp. 1883. 364-365., 378. és 391. l.

1118. (Kisfaludy Sándor). A balatonfüredi játékszínre vonatkozó dokumentumok. 1831 körül. 12 f., részben nyomt. An. lit.

1119. - -: Előszó "Eredeti magyar játékszin" c. munkájához. Sümeg 1824. 32 f., autogr. Quart. Hung. 561.
Megj.: Kisfaludy S. minden munkái. 4. kiad. IV. k. 541-590. l.; v. ö. u. o. 540-541. l.

1120. - -: Eredeti Magyar Játékszín. 1825-26. 1-2. k., autogr. Quart. Hung. 192.
Cenz. pld. A "Bevezetés"-en kívül megj.: Buda 1825-26. V. ö. Quart. Hung. 561. (
1119. sz.)

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1101-1110. ] < - > [ 1121-1130 ]