[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1111-1120. ] < - > [ 1141-1150 ]

1121-1130. Kisfaludy-Kisfaludy

1121. - -: Az 1809. nemesi felkelés névsora. 1 f., autogr. An. lit.

1122. - - folyamodványszerű levele Batthyány Fülöp herceghez az insurrectio történetének megírása ügyében. 8 f., autogr., töredék. An. lit.
Megj.: Kisfaludy S. minden munkái. 4. kiad. VIII. k. 611-637. l.

1123. - - gazdasági följegyzései. M. és ném. Kb. 1804-1834. 14 drb. 52 f. An. lit. [88. o.

1124. - -: Hazafiui szózat a magyar nemességhez. 1809. 43 f. Quart. Hung. 77.
Megj.: Kisfaludy S. minden munkái. 4. kiad. VIII. k. 6-57. l. - A kéziratban több helyen pirossal aláhúzott sorok találhatók, ezek a kiadásban nincsenek meg. - (Cenz. pld.?)

1125. - - jegyzéke a "Magyar Academia Tagok"-ról. 1 f. An. lit.
A M. Tud. Akadémia fennállásának első éveiből.

1126. - -: Követek az 1843-diki Országgyűlésre. 2 f. An. lit.
A követek névsora.

1127. - -: Prologus a füredi játékszinnek megnyitásánál. 1830. 11 f., autogr. Quart. Hung. 1610.
Megj.: Kisfaludy S. minden munkái. 4. kiad. VII. k. 473-481. l. - Ld. még: Fol. Hung. 681. ff. 16-17. (
1445. sz.)

1128. - - Regeköltőnek hattyudalából töredék. 7dik Ének. 1825diki Országgyűlés. 19. [versszaktól.] 2 f. An. lit.
Megj.: Kisfaludy S. minden munkái. 4. kiad. VI. k. 267-269. l.

1129. - - szerződése Heckenast Gusztáv könyvkereskedővel. Ném. Pest. 1837. jun. 10. 1 f. An. lit.
Megj.: Kisfaludy S. minden munkái. 4. kiad. VIII. k. 699. l.

1130. - -: Vegyes iratok és töredékek. 46 f. Quart. Hung. 1613.
26. f. Kisfaludy S.: "Tekints oh Nemzetem" kezdetű vers a magyar nyelv hivatásáról.
f. 37. "A frantz országi zendülésre" c. vers. V. ö.: Eckhardt Sándor: A francia forradalom eszméi M.-on. Bp. é. n. 136-137. l. - V. ö.: Révai Miklós. An. lit. (
2078. sz.)

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1111-1120. ] < - > [ 1141-1150 ]