[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1121-1130. ] < - > [ 1151-1160 ]

1141-1150. Kiss-Kiszel[y]

1131. Kiss Alexander: Principia adjustandarum Correlationum pecuniariarum ex Jure Divino, Jure Majestatico et Jure positivo-privato junctim deprompta, illius necessitatem demonstrantia, quod Correlationes Regis ad Subditos a Correlationibus Subditorum ad Subditos, ut essentialiter diversae ab invicem separandae sint. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 5 f. Fol. Lat. 483.

1132. Kiss Endre: A magyar nemzeti öltözet ajánlása. 19. sz. 12 f. Quart. Hung. 633.

1133. Kiss József munkái>1133: Kiss József munkái. 1) A Nemes Magyar Nemzethez rövid emlékeztető Beszéd, mellyben meg mutattatik, ... hogy az Universitásnak Pest legjobb hely. - 2) Magyarl légy Igaz Magyar. Láss tovább. Betsüld Nyelvedet. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 32 f. Quart. Hung. 27.
1) Cenz. pld. - Megj. szerző, h. ny. n., 1790.
2) Cenz. pld. törl. - Megj. név nélk., Pest 1807.
Az első munkát Petrik, Szinnyei és a Széchényi könyvtár katalogusa tévesen Rácz Sámuelnek tulajdonítják.

1134. - - némely költeménye. 19. sz. 3 f. Oct. Hung. 261.
f. 3. prózai töredék az idegen nyelvek használata ellen, a magyar nyelv és szokások érdekében. [89. o.

1135. Kiss Joseph: Patriotische Vorschläge. Cséb 1806/9. 3 drb. 8 f. Fol. Germ. 996.
ff. 2-3. Kiss J.-nek, a Ferenc-csatorna tervezőjének és kivitelezőjének a királyhoz intézett tervezete a m. alkotmány módosításáról. 1806.
ff. 6-7. Dialog zwischen Sr. K. K. Maj. Franz II. und den Gebrüdern Joseph und Gabriel v. Kiss in einer den 15-ten Jan. 1795 gehabten Audienz. V. ö.: Mályusz E.: Sándor Lipót főherceg nádor iratai. 1790-1795. Bp. 1926. 89. l. 2. jegyz. (Mo. újabbk. tört. forr.)

1136. - - Stammbuch des - -, Stifter des Bácser Kanals. 1769-től a 19. sz. elejéig. 125 f., képekkel. Oct. Germ. 10.
f. 51. Vers Széchényi Ferenchez a Múzeum alapításáról.
ff. 85-86. Napoleon als Consul. Vers.

1137. Kiss Károly naplójegyzetei az 1831-48 évekből belejegyezve a Nemzeti Vándor, ill. Geschichts-Kalender c. naptárakba. 1802-1854. 1-4. k. Quart. Hung. 2014.

1138. Kiss Sámuel, Nemesapáthi, vegyes tartalmú kéziratai. 1830 körül. 62 f. Oct. Hung. 234.
Cenz. pld.
ff. 51-62. A szép Nemnek a világ ügyébe való befolyása.

1139. Kiszel[y] [Pál] Paulus: Collectio Principiorum Circa conferenda Bona Cameralia in Hungaria per Suas Majestates Sacratissimas Josephum II. Leopoldum II. et Franciscum I. defixorum. Lat. és ném. Viennae 1808. 19 f. Quart. Lat. 456.

1140. - -: Cynosura Urbarii Hungarici cum provocatione Intimatorum Explanatariorum et Decisionum Urbarialium, ordine alphabetico concinnata. Viennae 1800. 29 f. Quart. Lat. 452.
Cenz. pld.

1141. - -: De Gallicia, et Lodomeria, Dalmatia item Veneta dicta Regno Hungariae reincorporanda. Posonii 1802. 31 f. Quart. Lat. 472.
A kézirat háromszor tartalmazza ugyanazt a művet, három különböző írással.

1142. - -: De Titulo Imperatoris Caesaris Augusti soli Romanorum Imperatori competente. [1800.] 11 f. Quart. Lat. 243.

1143. - -: u. a. 1800. 12 f. Quart. Lat. 244.

1144. - -: Etwas von dem Bauern, Stande in Oesterreich. 1806. 8 f. Quart. Germ. 79.

1145. - -: Historica Narratio... de Obsidione Gallica Urbis Viennensis. 1809. Lat. és ném. 16 f. Quart. Lat. 518.

1146. - -: Jura Siculorum, Saxonum, Valachorum et Armenorum in Transylvania. Viennae 1799. 51 f. Quart. Lat. 903.
Cenz. pld.

1147. - -: Synopsis Supremae Manipulationis Publicae seu De Directione Negotiorum Publico Politicorum et Judicialium in Hungaria. Viennae 1801. 82 f. Quart. Lat. 419.
Cenz. pld. Kancelláriai formulárium.
ff. 81-83. De conditione colonorum. [90. o.

1148. - -: Tabellarischer Entwurf I) Uiber den Staats Aufwand dann II) Uiber die Art der Theuerung in denen Städten abzuhelfen. Vien 1802. 15 f. Oct. Germ. 66.
A decentralizáció és az állami beavatkozás szükségességéről.

1149. - -: Tax Ordnung, der Königlich Hungarischen Hof-Kanzlei. Alphabetisch zusammen getragen von - - Königlich Hungarischen Hof Agenten. Wienn 1809. 58 f. Quart. Germ. 136.

1150. - -: Tractatus... de Opificum Contuberniis privilegiatis, in Inclyto Regno Hungariae, Partibusque eidem adnexis. Viennae. 1809. 18 f. Quart. Lat. 418. Megj.: Pozsony 1811.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1121-1130. ] < - > [ 1151-1160 ]