[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1171-1180. ] < - > [ 1191-1200 ]

1181-1190. Kolosváry-Kossuth

1181. Kolosváry Sándor beszéde Almásy József királyi biztoshoz. Veszprém 1823. 2 f. Fol. Hung. 354.
A királyhoz való hűséget hangoztatja, de fájdalmasan emiíti az alkotmány sérelmét.

1182. - - beszéde a királyi biztosok iránt Veszprém vármegye közgyűlésén. 1823. 1 f. Fol. Hung. 690.

1183. Kolosváry Stephanus: Oratio funebris super Comite Josepho Teleki habita 1796. [Belső cím]: Pohrebnj Kázanj nad hrobem... Groffa ... Jozeph Teleky de Szék. ... skrze Sstepána Koloswáry. 17 f. Oct. Slav. 5.
Cenz. pld. - Megj.: Pest 1798.

1184. Komjáthy Anzelm önéletírása. 1818-1899. 30 f. Fol. Hung. 1522.

1185. Komlóssy Ferenc: Adatok a m. szinészet történetéhez. 4 f. An. lit.
Megj.: M. Szinházi Lap. 1860. 4-7. és 24. szám.

1186. Koppi Carolus: Meditationes historicae. 18. sz. 107 f. Fol. Lat. 241.

1187. Koroda Pál: Kidobott ereklyék. Vers. 2 f. An. lit.
1848 ötvenéves jubileumára.

1188. "Korszellem" (heti közlöny a társas-élet, tanügy, tudomány, művészet és irodalom köréből.) Pest, május 3-án, 1865. 3 f., soksz. Szilágyi-an.

1189. Kossuth Lajos amerikai útjára vonatk. lapkivágatok. Ang. 1851-1852. sztl., Pulszky Ferenc és Pulszkyné Walter Teréz jegyzeteivel. Quart. Angl. 20. [93. o.

1190. - -: Beszéd a sajtó szabadsága tárgyában 2 f., más. An. lit.
f. 2. "Ezen beszédet tartotta Kosut Lajos táblabíró tettes Zemplin Vármegyének Sept. 4-én 1832-ik esztendőben tartatott Generalis-Gyüléssében, könyvnélkül mondván azt ell". - Megj.: Kossuth L. iratai. Sajtó alá rend. Kossuth F. XI. k. Bp. 1905. 1-6. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1171-1180. ] < - > [ 1191-1200 ]