[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1181-1190. ] < - > [ 1201-1210 ]

1191-1200. Kossuth-Kossuth

1191. - - beszéde Pest megye gyűlésén szeptember 6-án 1840. 2 f. Fol. Hung. 165.
Megj.: Kossuth L. országgyűlési beszédei. 2. kiad. Pest 1867.

1192. - - bizonyitványa László Károly számára. M. és ang. New-York 1852. július 8. 2 f., sk. aláírás. An. lit.

1193. - - búcsuja a magyaroktól Orsova határán. 1849, aug. 15., 4 f., apokrif szöveg másolata. Quart. Hung. 2384.
U. a. mint Quart. Hung. 625. ff. 6-8. (
1443. sz.) és Kossuth L. orsovai... beszéde. An. lit. (1217. sz.)

1194. - - cikktöredéke. "... s csirát hajt az anyaföldben ..." [1859?] 1 f., autogr. Pulszky-an.

1195. - - emigrációban írt cikke, melyben a confoederatió gondolatát veti fel. 4 f., részben autogr. An. lit.

1196. - - emlékbeszéde József nádor haláláról Pest megye közgyűlésén. 1847. jan. 25. 4 f., más. Pulszky-an.
Megj.: Magyarország és a Nagyvilág. 1866. évf. 49. sz. 771. l., majd: Kossuth L. iratai. Sajtó alá rend. Kossuth F. XI. k. Bp. 1905. 14-21.l.

1197. - -: Exposé des Principes de la future Organisation politique de la Hongrie. Kutahia 25 Avril 1851. 33 f., más. Pulszky-an.
Megj.: Kastner E.: Mazzini e Kossuth. Firenze 1929. 120-140. l.

1198. - - Fáy Andráshoz. Pesten octob. 31-kén 1844. 2 f., sk. aláírás. An. lit.
Értesíti Fáyt, hogy az orsz. védegylet tagjául választották.

1199. - - felolvasása a protestáns pátens ügyében. On the present condition of the Protestants in Hungary. [1860?] 31 f., Pulszkyné irása, Kossuth sk. javitásaival és kiegészítéseivel. Pulszky-an.

1200. - -: Felsőbüki Nagy Pálról. (Kossuth Lajos ifj. felsőbüki Nagy Pálhoz irott levelének gépiratos másolata. Turin 1886, júl. 13. Eredetije Sopron vm. levéltárában.) 4 f. Quart. Hung. 2771.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1181-1190. ] < - > [ 1201-1210 ]