[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1191-1200. ] < - > [ 1211-1220 ]

1201-1210. Kossuth-Kossuth

1201. - - gazdasszonyt kereső hirdetése. 1863 körül. 1 f., autogr. An. lit.

1202. - -: Had- és csatatan elemei. Übel után irta - - Kutahián, sept. 1850. Leirta László Károly 1851. 34 f. Quart. Hung. 2101.

1203. - -: Hirlapkivágatok - - s. k. jegyzeteivel. 1875-1894. 133 drb. Quart. Hung. 2572.

1204. - -: Időrendi közönséges Lajstroma a Frantzia Revolutiónak. E. L. Posselt után, Europäische Annalen, Jahrg. 1800. 1826. 24 f., autogr. Oct. Hung. 604. [94. o.

1205. - - kézirat fényképe. (Bem 1848/49-i Magyar Katonai Érdemrendjének és Kossuth L. kisérő sorainak fényképe.) Collegno al Baraccone jan. 27. 1877. 1 drb. An. lit.

1206. - - kéziratos jegyzetei két ujságlapon. 3 f., autogr. An. lit.
1) A Magyarország 1867. 27. számának egyik lapján Deáknak a képviselőház 1867. márc. 22-i ülésén elhangzott beszédéról stb.
2) A Hazánk 1884. ápr. 13-i számának margóján a földbirtoki törvényeknek a 48-i törvényhozás szellemében való rendezéséről.

1207. - - könyvlajstroma. Turin, 1864 május. 1-2. k., autogr. Oct. Hung. 1064.

1208. - - könyvtárának leltára. 1894. 61 f. Fol. Hung. 1939.

- - levele Herman Ottóhoz. Ld. Fol. Hung. 1583. (895. sz.)

1209. - - levelei 1837-40. 95 f. Szinnyei József másolatai. Oct. Hung. 898.
Kiadta Kardos S. a Régi Okiratok és Levelek Tára 1905-6. évf.-ban.

1210. - -, Lovassy László és társai elfogatási perére vonatkozó iratok. 1837. 32 f. Fol. Hung. 996.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1191-1200. ] < - > [ 1211-1220 ]