[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1201-1210. ] < - > [ 1221-1230 ]

1211-1220. Kossuth-Kossuth

1211. - - meghatalmazása Gál Sándornak. Ném. [1853?] 2 f., sk. javításokkal. Pulszky-an.

1212. - -: National [belső cím: Political] Economy. Ang. és m. 207 f., részben Kossuth Ferenc irása. Quart. Angl. 14.

1213. - -: Némely különösségek, mythusok, szokások feljegyzése a Római, s részint Görög időkből. 12 f., autogr. Oct. Hung. 607.

1214. - - nótapörére vonatkozó iratok. 1837. 52 f. Fol. Hung. 1085.
V. ö.: Kosáry D.: Kossuth fogsága. Bp. 1943. Klny. a Magyarságtudományból, és Pompéry A.: Kossuth L. 1837/39-i főbenjáró pere. Bp. 1913.

1215. - - nótapörére vonatkozó iratok. 52 f. Fol. Hung. 1123.
f. 27. Kossuth László levele autogr. aláírásával, megj.: a Földváry Mihály által 1879-ben kiadott Törv. hat. tud. 323. lapján.

1216. - - nyugtatványa az Országgyűlési Tudósitások díja fejében. Posonyban, October 9ik 1833. 1 f., autogr. An. lit.

1217. - - 1) orsovai (1849. aug. 15.) és 2) southamptoni (1851. okt. 25.) beszédei. M. 2 drb. 4 f., egykorú más. An. lit.
1) U. a. mint Quart. Hung. 2384. (
1193. sz.) és Quart. Hung. 625. ff. 6-8. (1443. sz.)

1218. [- -]: 1) Országgyűlési Tudósítások 210., 245., 246., sz., 1835 jan. 7., máj. 13., máj. 16. 2) [Stuller Ferenc:] Országgyűlési Tudósítás 1839 jun. 1. [Töredék.] Összesen 12 f. Quart. Hung. 2581.

1219. - -: A Pesti Napló szerkesztöjének. Turin Sept. 28. 1867. 7 f., autogr. Quart. Hung. 2156.
Megj.: Pesti Napló 1867. okt. 4.

1220. - -: Plan of action. London, 17 July 1860. 2 f., sk. aláírás. Pulszky-an. [95. o.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1201-1210. ] < - > [ 1221-1230 ]