[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1211-1220. ] < - > [ 1231-1240 ]

1221-1230. Kossuth-Kossuth

1221. - - politikai levelei és utasításai az emigrátio idejéből. 1849-1861. 256 f. Másolatok Horváth Mihály irodalmi hagyatékából. Quart. Hung. 1326.
Közzétette Ács Tivadar Népek tavasza c. kiadványában, Bp. [1943], 20-223. l.

1222. - - szerződvénye Gyurmán Adolffal és Emich Gusztávval Magyarország és a Külföld c. haviirat ügyében. Pesth Nov. 15. 1844. 2 f., sk. záradékkal. An. lit.

1223. - - [Töredékek.] 1) "A' ki téged .... megosztott." 2) ".... se pedig követtársával meg nem egyezik..." 2 drb. 2 f. An. lit.

1224. - -: Török birodalom. 3 f., autogr., töredék. Pulszky-an.

1225. - -: Törvényhatósági Tudósítások. 1-23. sz. 1836 júl. 1 - 1837 máj. 7., 113 f. Fol. Hung. 955.
Megj.: Bp. 1879, kiadta Földváry Mihály.

1226. - -: u. a. 97 f. Fol. Hung. 1206.

1227. - -: u. a. [12. sz.] 1836 dec. 3. 4 f. Fol. Hung. 1569.
U. a. Fol. Hung. 955-ben (
1225. sz.) és Fol. Hung. 1206-ban (1226. sz.) is.

1228. - -: u. a. [16-20. sz.,] 1837 jan. 29-márc. 26., 20 f. Fol. Hung. 1073.
U. a. Fol. Hung. 955-ben (
1225. sz.) és Fol. Hung. 1206-ban (1226. sz.) is.

1229. - -: u. a. [23. sz.] 1837 máj 7., 4 f. Fol. Hung. 1759.
U. a. Fol. Hung. 955-ben (
1225. sz.) és Fol. Hung. 1206-ban (1226. sz.) is.

1230. - - vallomása és az ellene hozott táblai itélet. 36 f., másolat 1837 körül. Quart. Hung. 1375.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1211-1220. ] < - > [ 1231-1240 ]