[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1221-1230. ] < - > [ 1241-1250 ]

1231-1240. Kossuth-A Kossuth-Mars

1231. - -: Viddini levél. Viddin September 12, 1849. 12 f., más. An. lit.
V. ö.: Hajnal I.: A Kossuth-emigráció Törökországban. I. k. Bp. 1927. 472-474. l. (Mo. újabbk. tört. forr.)

1232. - - Orosz József: Országgyűlési Tudósítások: 1832 dec. 17 - 1836 ápr. 27. - Szám szerint: 1-21, 23-47, 49-51, 55-57, 62-79, 85-94, 96, 98-99, 112, 119-132, 134-161, 163-202, 204-207, 208-221, 223, 225-248, 250-265, 267-269, 279, sz. nélk.: 1835 nov. 4-11., 301-321, 342-343. sz. - A 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79 számok sokszorosítás útján készültek. 1-3. k. Quart. Hung. 1358.
Megj.: Kossuth L.: Országgyűlési Tudósítások. I. k. Bp. 1948. (Mo. újabbk. tört. forr.) c. kiadványban folytatólagosan.
A kéziratok felhasználására vonatk. v. ö. id. m. 8. l. - Ld. még: Quart. Hung. 1931. ff. 90-98. (
583. sz.), Quart. Hung. 10. ff. 111-118. (1073. sz.), Quart. Hung. 2515. (1233. sz.), Quart. Hung. 447. (1234. sz.), Quart. Hung. 2582. (1235. sz.), Quart. Hung. 1416. (1236. sz.), Quart. Hung. 1356. ff. 1-199. (1710. sz.) és Quart. Hung. 1432. ff. 1-27. (2622. sz.)

1233. - - Orosz József: u. a. 47-99. sz., 1833 máj. 29 - nov. 23. 247 f., részben soksz. Quart. Hung. 2515.

1234. - - Orosz József: u. a. 81-115. sz. és Diéta-közlő 1-67. sz. Pozsonyban 1833-34. 411 f. Quart. Hung. 447.
V. ö.: Viszota Gy.: Kossuth L. irott hírlapjai. Bpesti Szle 1926. 238-239. l. A Diéta-közlő számait ld. még Quart. Hung. 2582. (
1235. sz.), Quart. Hung. 1432. ff. 27-43. (2623. sz.), Quart. Hung. 2175 (1694. sz.), Quart. Hung. 1357. (1695. sz.). Ld. az 1232. sz.-hoz fűzütt jegyzetet is. [96. o.

1235. - - Orosz József: u. a. 80-120. sz., 1833 szept. 26 - 1834 febr. 11. - Diéta-közlő 1-92. sz. 1834 jan. 27 - 1836 szept. - Összesen 521 f. Quart. Hung. 2582.

1236. - - Orosz József: u. a. 242-250. sz. 1835 ápr. 30 - máj. 30. 47 f. Fol. Hung. 1416.

1237. - - és Szemere [Bertalan] kiáltványa. Fr. 1849. junius 28. 4 f., gépírásos más. Fol. Gall. 51.
Eredetije a Borsod-Miskolci Múzeumban.

1238. - - és Wesselényi Miklós nótapörére, valamint a szólásszabadságra vonatkozó iratok másolatai. 19. sz. 1830-40-es évek. 328 f. Fol. Hung. 1897.

1239. Kossuth Lászlóné nyugtatványa Draskóczy Sámuel számára, az Országgyűlési Tudósítók előfizetési díja fejében. [Sátoralja-]Ujhely, 21 Martij 1836. 1 f. An. lit.

1240. A Kossuth-Mars szövege. 1 f., más. An. lit.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1221-1230. ] < - > [ 1241-1250 ]