[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1241-1250. ] < - > [ 1261-1270 ]

1251-1260. Kovachich-Kovachich

1251. - -: Adversaria Pro Vestigiis Comitiorum, quibus accedunt permulta Diplomata eo pertinentia. 18. sz. 205 f., részben autogr. Fol. Lat. 101.
Anyaggyűjtés az 1790-ben Vestigia Comitiorum címen megjelent műhöz. Ennek az anyagnak egy részét Kovachich a kiadott munkában nem használta fel.

1252. - -: Animadversiones in librum singularem Georg. Sig. Lakics de haereditario succedendi iure Ducum et Regum Hungariae. 19. sz. eleje. 175 f.., autogr. kézirat és nyomt. Quart. Lat. 40.
A kézirathoz kötve Lakics 1809-ben megjelent műve. V. ö. Kovachich: Reflexiones particulares et Generales in Georgii Sigism. Lakics ... Librum Singularem. Fol. Lat. 134. (
1315. sz.)

1253. - -: Antiquarisch-hist[orische] Erörterung, der Klausel: Quod si vero nos etc.: welche in dem 31. Artikel § 2 der goldenen Bulla ... vorkommt ... gezogen aus - - "Gustermanns Prüfung" mit einigen Zusetzen. 30 f. Quart. Germ. 126.
U. a. csekély eltérésekkel, mint Fol. Lat. 111. ff. 56-65. (
1263. sz.)

1254. [- -?]: Auch noch ein Wort für die Vertragsamkeit der Bewohner Ungarns, und für die Ungarische[!] Griechen an billig denkende Ungarn. Auch von einem freymüthigen, aber unpartheischen Ungarn. 18. sz. 14 f. Fol. Germ. 896.
A cimadó értekezés ff.1-8. Kovachich M. Gy. kezeírása; ff. 8-14. más kéztől: Eines freymüthigen, und unpartheischen Ungarns Erörterung der Fragen Welche Rücksicht verdienen die Griechen in Ungarn ... - Mindkét cikk Kovakovich Stephanus: Dissertatio brevis ac sincera hungari auctoris de gente serbica ... 1790. H. és ny. n. megj. röpiratának bírálata; a második megj. nyomt. is, névtelenül, Eines freymüthigen ... Ungarns Erörterung stb. cimen, H. n. 1791. - Ld. még Fol. Lat. 131. ff. 100-113. (
1281. sz.)

1255. - -: Auctarium ad Vestigia Comitiorum, eorumque Supplementa. Lat. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 1-2. k. Fol. Lat. 173.

1256. - -: Die Ausbildung der Verfassung des Königreichs Ungern dargestellt von Anton Wilhelm Gustermann ... einer unpartheyschen Prüfung unterworfen von - -. Pest 1812.1-2. k., autogr. Fol. Germ. 219.

1257. - -: u. a. 1 k. 197 f. Fol. Germ. 217. [98. o.

1258. - - u. a. 1 k. 274 f. Fol. Germ. 1091.
V. ö.: Kovachich M. G.: Antiquarisch-historische Erörterung stb. Quart. Germ. 126. (
1253. sz.)

1259. - -: Beleuchtung der Frage: Ob der ungarische Adel seine Burgen mit Besatzung auf eigene Kosten nach der Vorschrift der Landes Constitution unterhalten musste? 14 f., Kovachich József Miklós kézirása. Quart. Germ. 586.
U. a. mint Quart. Lat. 57, ff. 152-163. (
1249. sz.)
Piringer M.: Über Ungarns Banderien c. művének bírálata, megj. magyarul, név n.: Tud. gyűjt. 1818. V. k. 67-88. l. köv. cimen: Köteles volt-e a Magyar Nemesség Várait s az ezekben lévö Katonaságot az ország polgári alkotmánya szerént saját költségein tartani?
V. ö. még u. o. 1819. IV. k. 73-101. 1.

1260. - -: Catalogus Manuscriptorum Bibliothecae Musei Nationalis, quae post editionem Catalogi ... Comitis Széchényi accesserunt. 1819. 35 f., autogr., csonka. Fol. Lat. 2520.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1241-1250. ] < - > [ 1261-1270 ]