[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1281-1290. ] < - > [ 1301-1310 ]

1291-1300. Kovachich-Kovachich

1291. - -: Multifaria Seipsum, aut Familiam suam concernentia. 18. sz. 104 f., autogr. Fol. Lat. 153.

1292. - -: Remonstrationes diversae ad... Josephum Palatinum Hungariae. 1810. 6 f., autogr. Fol. Lat. 2535.

1293. - -: Scripta minora miscellanea. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 24 f., autogr. Fol. Lat. 2563.
ff. 13-14. Cogitationes de modo offerendi Bibliothecam pro Regno.

1294. - -: Solennia Inauguralia Regum Hungariae stirpis Habspurgo-Austriacae. 18. sz. 136 f., részben autogr. Fol. Lat. 162.
Megj.: Pest 1790. Kéziratunktól némileg eltéró szöveggel. [101. o.

1295. - -: Subsidia Pro Historia communis Legislationis in Hungaria. 19. sz. eleje. 311 f., részben autogr. Fol. Lat. 161.
Fol. Lat. 170. (
1296. sz.) fogalmazványa. Az előszó kelte: Budae, die 9. Martii Anno 1805.

1296. - -: u. a. 1-2. k., másolat. Fol. Lat. 170.
Kisebb eltérésekkel.

1297. - -: Subsidia pro Historia Communis Legislationis in Hungaria ... Tomi I-III Adversariorum. 19. sz. eleje. 1-3. k., autogr. Fol. Lat. 171.
Anyaggyűjtés Fol. Lat. 161. (
1295. sz.) munkához.

1298. - -: Supplementa ad Vestigia Comitiorum. Conceptus originales. 1794. 271 f., autogr. Fol. Lat. 165.
ff. 5-45. Praefatio. A Fol. Lat. 164. ff.176-202. (
1299. sz.) alatt szereplő bevezetésnél jóval bővebb.
ff. 47-271. Az 1798-1801-ben megjelent Supplementum ad Vestigia Comitiorum c. mű szövege, az ott közölt iratok, oklevelek stb. nélkül.

1299. - -: Supplementa ad Vestigia Comitiorum ... Budae 1794. 202 f. Fol. Lat. 164.
Megj. mint a Supplementum ad Vestigia Comitiorum I. kötete. Budae 1798.
ff. 161-174. Kiadatlan részletek a munka keletkezésére vonatkozólag.
ff. 176-202. Praefatio. Cenzori törlésekkel.

1300. - -: Supplementum ad Vestigia Comitiorum. Tom. II-III. 1794-1801. 386 f. Fol. Lat. 166.
Cenz. pld.
Megj.: Buda 1800., 1801. Kéziratunk a kiadással nem teljesen azonos.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1281-1290. ] < - > [ 1301-1310 ]