[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1301-1310. ] < - > [ 1321-1330 ]

1311-1320. Kovachich-Kovács

1311. - - Manuscriptorum Volumen LXX... Complectens Minutas Instantiarum, partim exhibitarum, partim retentarum, et Epistolarum ad diversos. 1788-1808. 192 f., autogr. Fol. Lat. 141.

1312. - - Manuscriptorum Volumen LXX... Complectens Acta Miscellanea Diplomatica, Historica, Juridica. Lat. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 133 f. Fol. Lat. 146.

1313. - - Manuscriptorum Volumen LXX... Complectens potissimum Epistolas a diversis ad eundem scriptas, omnes autographas. Lat. és ném. 1785-1809. 100 f. Fol. Lat. 119.

1314. - - Manuscriptorum Volumen LXXX. Complectens Miscellanea, potissimum novam editionem Corporis Juris Hungarici, et sortem personae M. G. K. concernentia. Lat. és ném. 1788-1817. 137 f., részben autogr. Fol. Lat. 87.
ff. 101-113. u. a. mint Fol. Lat. 155. ff. 62-72. (
1290. sz.)

1315. - - Manuscriptorum Volumen . .. complectens Reflexiones particulares, et Generales in Georgii Sigism. Lakics ... De hereditario succedendi jure . .. Regum Hungariae ... Librum Singularem. 1809. 136 f., autogr. Fol. Lat. 134.
ff. 2-82. fenti mű. - V. ö.: Kovachich: Animadversiones in librum singularem Georg. Sig. Lakics... Quart. Lat. 40. (
1252. sz.)
ff. 84-114. Electionis Regum Argumenta, Documenta, Testimonia Diplomatica et Historica. [Ezzel szembeállitva:] Hereditariae successionis argumenta. 1809.
ff. 115-133. A kötet első részének másolata.

1316. - - Repertorium Actorum publicorum. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 68 f. Fol. Lat. 138.

1317. Kovács Ernő, Galsai, Naplója. Vác. 19. sz. 1-7. k. Fol. Hung. 1419.
Egy része megj.: Arad 1911. Kiadta Juhász Ferene. A kiadott szövegrész megfelelő helyei a kézirat 1. kötetében találhatók, sok eltéréssel.

1318. Kovács [Gusztáv] Guszti: A 4. háromfontos üteg. (Úgynevezett Pisztolüteg.) Viszemlék - - egykori parancsnokától. Vers. 1 f. An. lit.

1319. Kovács József: Intim eszme csere 1848-1897, irta - - az áldatlan Kossuth Lajos korszakát még most is sinlő és számtalan károsított áldozatai egyike. Borszem Jankó olvasója. 2 f. Jókai-an.

1320. Kovács Lajos kéziratai. 1) Adótárgy. 2) Magyarhoni dolgok. 3) Válasz Szilággi Ferenc úrnak. 19. sz. közepe. 3 drb. 4 f. An. lit.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1301-1310. ] < - > [ 1321-1330 ]