[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1311-1320. ] < - > [ 1331-1340 ]

1321-1330. [Kováts]-Költemények

1321. [Kováts] Kovács József költészeti munkáji. Versek. 19. sz. 120 f. Oct. Hung. 340.

1322. - - versei. 19. sz. 56 f. Oct. Hung. 590. [103. o.

1323. - - versei. 1815. 57 f. Oct. Hung. 56.

1324. - - versei. 1816. 70 f. Oct. Hung. 595.
Részben megj.: Kováts J. versei. Pest 1817.

1325. Kozics József: Töredéke némelly a Magyar Országi tanítás és nevelésnek javittását tárgyazó észrevételeknek. 19. sz. 8 f. Quart. Hung. 678.

1325/a. Kozma György: Az 1848-1849-iki magyar szabadságharc szereplőinek lexikonja. 20. századi gépirat. 1-6. k. Fol. Hung. 2092.

1326. Kozmuth János: Versek. [Részben eredetiek.] 1826. 105 f. Oct. Hung. 728.
ff. 11-12. A Times 1823-i egyik számából fordítás: a magyar alkotmány elnyomása ellen; Zala megye ellenállása.
f. 73v. [Fáy A.]: A restauratio. U. a. mint Oct. Hung. 369. (
738. sz.) és An. lit. (737. sz.)
f. 102v. Szentjóbi Szabó L.: Az együgyü paraszt. Vers. - Megj.: Szentjóbi Szabó L. költeményei. Bp. 1911. (Régi Magyar Kvt. 26. sz.)

1326/a. Kölcsey Ferenc kéziratai. Prózai és verses munkák. 82-f-49 f., legnagyobbrészt autogr. Quart. Hung 2832.
Megjelentek: Kölcsey F. összes műveiben, Bp. [1943.], kivéve az "A poesis és kritika" c. kéziratot, mely változata a "Jegyzetek a kritikáról és poesisről" c. kéziratnak.

1327. Kölcsey Ferenc országgyűlési beszédei a' vallás dolgában. 1) 1833. máj. 21. 2) 1833. jún. 4. 2 drb. 4 f., más., állítólag Deák F. tulajdonából. An. lit.
Megj.: Kölcsey F. összes művei. Bp. [1943]. 1104-1108. l.

1328. - -: Az örökös megváltás tárgyában ... tartott beszéde - - Szathmár vm-i követnek. Pozsonyban [1834]. 9 f. Quart. Hung. 2148.
Megj.: u. o. 1153-1162. l. Ld. még: Quart. Hung. 10. 2. k, ff. 94-102. (
1073. sz.) és An. lit. (1615. sz. 3.)

1329. Költemények. 1) Esopusi mese. 2) Hivogató. 3) Névváltoztatás. 4) Szeretet. 4 drb. 6 f. An. lit.
2. sz.: Felhívás a német elleni harcra [1848-1849-ből?].

1330. Költemények és elmélkedések gyűjteménye. 19. sz. 75 drb., Pulszky Ferencné Walter Teréz gyűjteménye. Pulszky-an.
Köztük: An die Völkerbeglückenden Teutonen! Vers. 2 f. [A németeknek Mo. ellen irányuló hatalmi aspirációi ellen. Megjegyzés a végén: "Auch eine Antwort auf den Artikel der A[ugsburger] A[llgemeinen] Z[eitung] Österreichs ausser-deutsche Provinzen. Nr. 30".]

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1311-1320. ] < - > [ 1331-1340 ]