[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1321-1330. ] < - > [ 1341-1350 ]

1331-1340. Költemények-Kövy

1331. Költemények a 19. századból. Lat. 3 drb. 6 f. An. lit.
Köztük: a) Hymnus Kölcsey után Sapho lábmértéke szerint szabadon fordítva. Fordította Fabianus Ignácz úr 1862 ősszel. 2 f. - b) Epigramma in Caesarem Bonaparte. F. B. mpr. 1 f.

1332. Költemény-másolatok a szabadságharc idejéből. 19. sz. 79 f. Oct. Hung. 740.

1333. Költészeti enyelgések az 1825/7-ki országgyűlésen. M. és lat. 7 f. Fol. Hung. 363. [104. o.

1334. Der königl[ichen] Freistadt Bistritz [Beszterce] Dankbrief an Gr. Franz Széchényi über das Erhalten des Catalogs der Regnicolar-Bibliothek. 1810. 1 f. Fol. Germ. 613.

1335. Köteles Samuel: Politica. 1816. Mense Augusto. 1-2. k. Oct. Lat. 323.

1336. Kőváry László: Adatok az erdélyi színészet történetéhez. 1792-1802. 4 f. An. lit.
Megj.: Kisérletek az erdélyi színészet történetéhez címen, a Hetilap 1853. évfolyamának 151-153. lapjain. (Kéziratunk a cikksorozat III. és IV. fejezetének másolata, néhány stiláris javitással.)

1337. Kövesdi Ladislaus: Coronalitas Legibus et Facto illustrata seu Dissertatio Historico-Juridica de Bonorum Coronalium Indole et Natura. 18. sz. 262 f. Fol. Lat. 453.
A munkát a kancellária nem engedélyezte.

1338. - -: u. a. 45 f. Fol. Lat. 489.
Fenti műnek ff. 31-91-en szereplő részeit kis eltérésekkel tartalmazza.

1339. - -: Regnum Anti Verböczianum seu Redivíia Hungaria quam Tres Tripartitum intra se dividentes, Amici, ad Statum Ante-Tripartitalem revocarunt in 14a Junii incidente Anno 1774to. 26 f. Quart. Lat. 885.

1340. Kövy Alexander: Panegyris Honori Francisci Austriae Imperatoris Augusti. Vers. 19, sz. eleje. 21 f. Quart. Lat. 727.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1321-1330. ] < - > [ 1341-1350 ]