[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1331-1340. ] < - > [ 1351-1360 ]

1341-1350. Kraus-Kufsteini emlékkönyv.

A Köz Jó vagy is Haza Boldogitása Tudományának Nevezetessebb Állításai: Ld.: Reviczky József.

1341. Kraus Jacob: Trauer Rede wegen des verluszts Seiner Excelenz des Hochgebornen Grafen und Herrn Franz von Szechenyi ... von - - Arendor in Kőröshegy gewidmet. 1821. 5 f. Quart. Germ. 411.
Eml.: Bártfai Szabó L.: A sárvár-felsővidéki gr. Széchényi család története. II. k. Bp. 1913. 707. l.

1342. Kreskay Imre: Egy magyar musának filozófiai gondolati: az édes magyar hazának 1795 uj esztendőre ajánlott Versekben. 1794. 9 f. Quart Hung. 2201.
Rövidebb és némileg változtatott formában megj.: Pest 1795.

1343. Kriebel Johannes: Historia Hungariae et adnexarum Partium ad Annales universos adstructa; serie monumentorum in ordine chronologico illustrata. 1817-1831. 1-10. k. Fol. Lat. 396.
A 18-19. sz. történetét 1830-ig a 8. k. tartalmazza.

1344. Krissmanits Michaels Schreiben an seinen Freund Martin Georg Kovachich, dem er seinen Plan einer Polytechnischen Schule zuschickt. 19. sz. eleje. 17 f. Quart. Germ. 224.

1345. Kruplanicz Kálmán esztergomi főispán naplójegyzetei. 19. sz. 112 f. Fol. Hung. 1232.
Politikai vonatkozásokkal a 60-as évekből.

1346. Krüchten Joseph: Vaterlandische Kunstnachrichten. 19. sz. első fele. 6 f. Quart. Germ. 549.
Folyóirat számára íródott rövid cikkek m. müvészekről. [104. o.

1347. Kubinyi Ágoston két életrajza. 6 f. Quart. Hung. 1334.
Önéletrajzok.
f. 3v-n leirja Losonc pusztulását 1849-ben.

1348. Kubiny[i] Alexander: Jura et Obligationes Regnantium ac Subditorum relate ad Statum et Religionem tanquam Consectarium Systhematis Religionis Moralis e Germanico in Latinum translatum. 19. sz. eleje. 146 f. Quart. Lat. 2267.
Bahrdt C. F.: Rechte und Obliegenheiten der Regenten und Unterthanen in Beziehung auf Staat und Religion c. művének fordítása. (A System der moralischen Religion, Riga 1792. III. kötete.)

1349. Kubinyi Ferenc id.: Emlékbeszéd id. Ráday Gedeon gróf felett, mely tartatott Pest megye bizotmányi közgyülésén 1873-ik évi November 11-ik napján - - által. 29 f. Oct. Hung. 361.
ff. 6-23. 1825-től kezdve visszatekint R. életére, jellemzi az ifjúság szerepét ebben az időben. Majd megemlékezik Ráday Pálról, s * alatt elbeszéli annak az 1849-es haditanács előtti gerinces szereplését.

1350. Kufsteini emlékkönyv. Szerkesztették a budapesti ev. leánygimnázium növendékei. Bp. 1937. 100 f. An. lit.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1331-1340. ] < - > [ 1351-1360 ]