[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1341-1350. ] < - > [ 1361-1370 ]

1351-1360. Kukuljevič Sakcinski-Külömbféle magyar verseknek

1351. Kukuljevič Sakcinski Iván önéletrajzi följegyzése a Bermann-féle vállalat részére. Ném. 1816-tól kb. 1851-ig. 3 f. An. lit.

1352. Kultsár István és neje szerkesztésében megj. Hazai Tudósítások, Hazai és Külföldi Tudósítások, Hasznos Mulatságok, Nemzeti Ujság c. lapok szerkesztöségi levelezése, kéziratai és expediciós irásai. M. és ném. 36 drb. 56 f. An. lit.
Köztük:
a) Országos János R...i csiszmász: Napoleon. Vers. 2 f.
b) Miszlay M.: Illyr berzenkedés. 3 f.

1353. - -: Promemoria. Pestini 22a Dec. 1805. 2 f. An. lit.
Lapindítási engedélyt kér a Hazai Tudósítások számára. - V. ö.: Alapy Gy.: Kultsár I. 1760-1828 és könyvtára. Komárom 1928. 16. l., és Markos J.: Kultsár I. 1760-1828. Pannonhalma 1940. 24. l. (Pannonh. Füzetek 24.)

1354. Kun Ladislaus v.: Gelegenheitsreden Vom (Tit.) Herrn K. K. Rath und erster Vice-Gespan der Weszprimer Gespanschaft, - -, bey Gelegenheit des allgemeinen Aufgeboths des ungr. Adels in der Landessprache gehalten, und itzt in's deutsche übersetzt. 1798. 27 f. Quart. Germ. 316.
Megj. magyarul [?]: Beszédek, mellyek a személlyes fel-keltségnek ... 1797-dik és 1798-dik esztendőkben Weszprém vármegyében mondattak és kinyomtattattak. Weszprém.

1355. Kun Pál: A kis-hartai reform. és evang. község egyházi magyar ünnepe. 1831. 6 f. Quart. Hung. 707.

1356. Kurzer Bericht von der Beschaffenheit der zerstreuten zahlreichen Illyrischen Nation in kaiserl. königl. Erblanden. Frankfurt u. Leipzig 1802. 131 f., részben nyomt. Quart. Germ. 806.
ff. 1-87. nyomt.
ff. 89-131. lat. nyelvű kéziratos feljegyzések: 18. századi okmányok másolatai, levelek 1803-ból, bibliográfia. [106. o.

1357. Kuthy Lajos Petőfi Sándorhoz. Levél. Posony Mart. 16. 1848. 2 f., autogr. P. E. 23.
Megj.: Havas VI. k. 198-199. l.

1358. Külföldi emigráns comiték jegyzőkönyveiből. M., fr., ném. és ang. 1849-1860. 17 drb. 32 f. Pulszky-an.

1359. Külömbféle Magyar Versek gyűjteménye, öszveszedte Jankovich Miklós. 21 f. Quart. Hung. 240.

1360. Külömbféle magyar verseknek gyűjteménye a 18-19. századból. 33 f. Fol. Hung. 135.
f. 26. és 32. Sándor Lipót nádor halálára.
f. 31. Bacsányi János: Virág Benedekhez. Autogr. - Változata a Bacsányi Poétai munkáji. Budán 1835-ben megjelent munka 15-24. lapján közölt "Busongás" c. versnek.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1341-1350. ] < - > [ 1361-1370 ]