[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1361-1370. ] < - > [ 1381-1390 ]

1371-1380. Lakics-László

1371. Lakics Georgius Sigismundus: Primae lineae juris publici Hungarici. 18. sz. 414 f. Quart. Lat. 1510.

1372. Landerer és Heckenast ajánlatának tárgyalása az 1847/48. évi törvénycikkek kinyomatásáról. April 20. 1848. 1 f. An. lit.

1373. Landerer Michael: Processus Ordinarius per VI Classes Processuales quo Valachus Horja de Flora Daciae Tyrannus procedit contra Siculos ... elaboratus 1785. et Bibliothecae Hungaricae Széchenyiano Regnicolari oblatus, per Michaelem Landerer. 1804. 92 f. Quart. Lat. 975.

1374. Lányi Josephus: Reflexiones ... quibus evincitur filum successionis Augustae Domus Austriacae ... interruptum non esse. Sub comitiis Regni Hungariae Budae in Mense Junio 1790. 8 f. Quart. Lat. 412.

1375. - -: u. a. név nélkül. 4 f. Fol. Lat. 2946.

1376. László Károly hadászati iratai. M. és ném. 1850-1861. 1-4. k. autogr. Quart. Hung. 2100.

1377. - -: Jegyzetek a szabadságharcról. 19. sz. 38 f., autogr. Oct. Hung. 721.
Sajtó alatt a 819. sz.-nál említett kiadványban.

1378. - - kiadási könyve Kiutahian. 1850-51. 42 f., autogr. Oct. Hung. 722.

1379. - -: Ladungs-Tabella. 19. sz. 20 f. Oct. Germ. 256.

1380. - -: Napló katonai életemből. 1848-1870. 1-9. k., autogr. Oct. Hung. 720.
László K.: "Naplótöredék" címen, Bpest 1887-ben kiadott művével nem mindenütt egyezik.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1361-1370. ] < - > [ 1381-1390 ]